Med penningmarknadskonto behöver ert företag inte flytta pengar mellan olika konton för att få bättre förräntning. Räntan bestäms i relation till den svenska penningmarknaden. Det finns också möjlighet till skräddarsydda avtalslösningar för både in- och utlåning. Kontot erbjuds med eller utan kredit.

Penningmarknadskontot kan kombineras med andra tjänster inom bankens företagsutbud, som bankgirotjänster, löneutbetalningar, utlandsbetalningar och olika elektroniska informationslösningar. I internetbanken finns alltid uppdaterat information om penningmarknadskontots transaktioner, saldon, kredit och ränta.