Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Kundservice

Prissäkring råvaror

Var rädd om din lönsamhet genom att skydda dig mot negativa pris- och kursrörelser med Swedbanks prissäkringsprodukter.

Om dina intäkter eller kostnader förändras mycket under året är det svårt att förutse resultatet. Ett sätt att öka kontrollen över ditt företags ekonomi är att arbeta aktivt med att hantera riskerna. Med prissäkring kan du skapa ett bättre skydd mot pris- och kursrörelser som annars riskerar att påverka ditt resultat negativt. Rätt använda bidrar verktygen till trygghet, stabila resultat och god utveckling i företaget. Våra rådgivare hjälper dig att analysera dina risker och hantera verktygen.

Hur stor certifikatets värdeökning blir beror på vilken hävstång du väljer. Swedbank erbjuder råvarucertifikat med hävstång 1, 3 och 4 gånger råvaruprisutvecklingen.

Läs mer om produkten

Fördelar

  • Man kan se det som en försäkring mot prisförluster. Du vet vad du tjänar vilket gör att du får en bättre kontroll av företagets ekonomi.
  • All handel sker i appen, det vill säga det är lättillgängligt och kunden har alltid tillgång till sin portfölj.
  • Tjänsten hanterar mindre summor. Det gör det enklare att dela upp affärsbesluten vid olika tillfällen under året, vilket också hjälper till att sprida riskerna.

Nackdelar

  • Handel med Bull- och Bear-certifikat binder kapital
  • Kan locka till spekulationsaffärer vilket kan öka risken för förluster.
  • Inte 100 % följsamhet mot underliggande marknader, långsiktiga innehav kan bli ofördelaktiga.

Mer information