Vad letar du efter?
Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app, BankID
Er verksamhet
Kundservice

Var rädd om din lönsamhet – Skydda dig mot negativa pris- och kursrörelser

 • Om dina intäkter eller kostnader förändras mycket under året är det svårt att förutse resultatet. Ett sätt att öka kontrollen över ditt företags ekonomi är att arbeta aktivt med att hantera riskerna. Med prissäkring kan du skapa ett bättre skydd mot pris- och kursrörelser som annars riskerar att påverka ditt resultat negativt. Rätt använda bidrar verktygen till trygghet, stabila resultat och god utveckling i företaget. Våra rådgivare hjälper dig att analysera dina risker och hantera verktygen.

 • Bull-certifikat skapar avkastning vid prisuppgång på den underliggande marknaden. Med ett Bull-certifikat tjänar man alltså pengar om marknaden stiger.
  Lämpligt för t.ex köpare av spannmål eller drivmedel, som med Bull-certifikat delvis kan kompensera sig mot prisuppgångar.

 • Bear-certifikat skapar avkastning vid prisnedgång på den underliggande marknaden. Med ett Bear-certifikat tjänar man pengar när marknaden faller.
  Bearcertifikat kan därmed vara lämpigt för t.ex spannmålsodlare, som vill skydda sig mot eventuella prisnedgångar i marknaden.

 • Hävstång innebär att t.ex. ett Bull-certifikat på daglig basis, stiger mer än uppgången i underliggande tillgång. Hur mycket mer, dvs, hur stor värdeökningen blir, beror på vilken hävstång kunden väljer. Swedbank erbjuder flera certifikat med olika hävstång.


  Väljer du exempelvis ett Bull-certifikat med hävstång 4 innebär det att när underliggande tillgång stiger med 1 procent under en dag, stiger Bull-certifikatet i värde med 4 procent samma dag. Stiger underliggande tillgång med 2 procent, blir din värdestegring 8 procent osv. Om värdet på tillgången istället sjunker, sjunker kursen i Bull-certifikatet med 4 gånger den dagliga utvecklingen

 • - Man kan se det som en försäkring mot prisförluster, man vet vad man tjänar vilket gör att man får en bättre kontroll av företagets ekonomi.

   

  - All handel sker i mobilbanken, dvs det är lättillgängligt och kunden har alltid tillgång till sin portfölj.

   

  - Tjänsten hanterar mindre summor. Det gör det enklare att dela upp affärsbesluten vid olika tillfällen under året, vilket också hjälper till att sprida riskerna.

 • - Handel med Bull- och Bear-certifikat binder kapital.

   

  - Kan locka till spekulationsaffärer vilket kan öka risken för förluster.

   

  - Inte 100% följsamhet mot underliggande marknader, långsiktiga innehav kan bli ofördelaktiga.

 • Bull- och Bearcertifikat med hävstång har den stora fördelen att vara enkla och lättillgängliga att handla. Kapitalbehovet för produkten är känd vid köpetillfället av produkten, till skillnad från terminer som har ett varierande likviditetsbehov.

   

  Däremot följer Bull- och Bearcertifikat inte marknaden på ett lika exakt sätt som terminer och långsiktiga innehav kan bli ofördelaktiga. För att varje kund ska kunna bilda sig en uppfattning om denna och andra risker, redovisar vi tre olika scenarion i produktbladen som finns kopplade till varje enskilt certifikat.

 • Kunden och rådgivaren bör diskutera och enas om hur mycket risktagande som är lämpligt.

 • Att spekulera i råvaror är både kapitalkrävande och riskfyllt. Teoretiskt sett så går dessa verktyg också att använda för ren spekulation, men det är inte huvudsyftet.

 • Innan handel kan starta krävs att kunden upprättar en värdepappersdepå (av samma typ som när man handlar aktier) och att kunden i samarbete med sin rådgivare räknar fram hur mycket kapital som krävs för den planerade handeln. All handel sker i internetbanken eller mobilbanken. Tjänsten tillhandahålls inte över telefon.

 • Produkterna handlas genom internetbanken eller mobilbanken företag, där det även går att följa prisutveckling, läsa analyser med mera.

 • Om man vill ha hela funktionaliteten från vår tjänst, inklusive den mobila applikationen med direkt tillgång till sin depå och till marknaden – så behöver man vara kund i Swedbank eller Sparbankerna.

 • Transparent och tillgänglig lösning som kan hanteras genom köp och sälj direkt i internet, mobil och läsplattor.
  Verktyg för att hantera risk kopplat till lönsamheten i företaget i en bransch med små marginaler. Mindre handelsposter för att förenkla produkten och direkt i Svenska kronor.

 • Kunden har full tillgång till support från både sin rådgivare och från vår råvaruspecialist.

   

  Beslutet och det slutgiltiga ansvaret för handel ligger dock alltid hos kunden.