Tips inför det nya året

För ett år sedan skrev vi att det under 2019 visserligen hänt en del men att det i stort varit ganska likt tidigare år. Vi önskar att vi kunde gjort det nu med, men 2020 blev ett år få av oss kunde föreställa sig. Det har präglats av en pandemi som inte tar hänsyn till våra drömmar och mål eller ett årsskifte. Även om coronaviruset har förändrat för oss tycker vi att vi ska fortsätta sätta mål och drömma. Det är kanske viktigare än någonsin och i dessa tider blir det också tydligt hur viktigt det är att skaffa sig bra koll på sin ekonomi, göra en budget och, om möjligt, bygga en buffert som du kan använda om det oväntade händer.

Vad gäller årsskiftet kan det vara en god idé att du ser över vad du kan behöva göra innan vi skriver 2021, till exempel:

  • Betala för årets eventuella rot- och rut-tjänster före årsskiftet. Du kan göra avdrag för totalt 50 000 kronor. Du kan få skattereduktion för arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster (rut). Värt att veta är att från och med nästa år utvidgas rut-avdraget till fler tjänster och det sammanlagda taket för rut och rot höjs till 75 000 kr. Dock kan man få maximalt 50 000 kronor i skattereduktion för rot-avdrag.
  • Om du vill ändra vart avsättningen till din tjänstepension går behöver du göra det före årsskiftet.
  • Om du har sålt aktier och fonder under 2020 kan det vara bra att se över om du sålt med både vinst och förlust. Du kan nämligen kvitta de kapitalvinster du gjort mot kapitalförluster samma år och på så sätt minska skatten. Detta gäller dock inte sparande på ett investeringsparkonto (ISK) som istället schablonbeskattas.Schablonintäkt på ISK kan däremot kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust på sparande utanför ISK.

Läs mer i Tips inför årsskiftet

Jul och nyår är tid för lite extra omtanke. Det mest omtänksamma vi kan göra i år är att påminna varandra om att det är tillsammans vi kan bromsa spridningen av covid-19. Vad vi gör spelar roll för när vi kan återgå till att göra det vi sett fram emot, men som pandemin satt stopp för. Kom dock ihåg att fortsätta hålla kontakt med nära och kära men på ett ”coronasäkert” sätt.

Vi önskar dig en fin avslutning på året och ett gott nytt 2021!

Sparbanken Skaraborg