Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Andra värdepapper och börshandlade produkter

Äldre kvinna på ett kontor hållandes en surfplatta

De vanligaste värdepapperna är fonder och aktier. Förutom dessa så har vi även ett stort utbud av andra värdepapper till exempel optioner, warranter och EFT:er. Läs mer om de olika investeringsalternativen och se vad som passar dig.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i finansiella instrument innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Faktablad och informationsbroschyr för fonder finns i Fondlistan.

Olika typer av värdepapper

Optioner och terminer

Optioner och terminer är avtal om att köpa eller sälja en tillgång, till exempel aktier, till ett bestämt pris i framtiden. Optioner är en rättighet, med valfrihet, som du betalar premie för. Terminer är ett åtagande som du betalar för på slutdagen.

Warranter

Warranter är ett värdepapper som ger dig rätten att antingen köpa eller sälja en tillgång, till exempel en aktie, till ett på förhand bestämt pris i framtiden. En warrant fungerar som en option, med skillnaden att warranter på lösendagen har ett realvärde som avräknas kontant.

Aktielån

Aktielån är ett värdepapper där aktieägaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. Låntagaren betalar en premie till banken som i sin tur betalar en premie till långivaren. Låntagaren kan i sin tur göra en vinst vid en negativ kursutveckling.

Certifikat – Bull & Bear

Bull & bear-certifikat är instrument med hävstång som följer värdet på en underliggande tillgång till exempel en aktie, index eller råvara. Bull väljer du som tror på uppgång - Bear är för dig som tror att tillgången kommer falla i pris.

ETF och börshandlade produkter

ETF (Exchange Traded Fund) är en börshandlad fond som kombinerar aktiens handelsmöjligheter och fondens riskspridning. ETF följer utvecklingen på en underliggande tillgång, till exempel ett index, en råvara eller en valuta. Den kan vara med eller utan hävstång.

Obligationer och ränteplaceringar

En obligation är ett lån. Du lånar ut pengar till ett företag, eller staten, som utfärdat en obligation i stället för att låna pengar av en bank. Obligationer handlas i procent av sitt ursprungliga värde. Det finns flera olika typer och du får avkastningen i form av ränta.

Mer information

Har du ett stort belopp att placera?