Swedbank kommer under normala marknadsförhållanden erbjuda likviditet i certifikaten genom att ställa både köp – och säljkurser. Hur länge du väljer att behålla certifikatet bestämmer du själv även om placeringshorisonten för ett innehav i Bull & Bear-certifikat är kort. Våra Bull & Bear-certifikat handlas styckevis. Om exempelvis en Bull kostar 100 kronor innebär ett köp av 100 stycken Bull att du får betala 10 000 kronor plus courtage. Courtaget vid handel med Swedbanks Bull & Bear-certifikat i internetbanken och mobilbanken är 19 SEK per affär oavsett storlek under erbjudandetiden som gäller hela 2017, för övriga kanaler gäller ordinarie prislista.

Om du inte handlat med denna typ av värdepapper tidigare behöver du göra en passandebedömning – den kommer upp när du är inne i internetbanken och klickar på köp-knappen.

Läs mer om passandebedömning

I internetbanken:

 1. Logga in i internetbanken
 2. Välj Spara och placera
 3. Välj Värdepapperstjänsten och sedan den tjänst du önskar använda
 4. I fältet ”Sök och lägg order”, som ligger uppe till höger på sidan, skriver du in en del av börskoden eller isin (till exempel Bear Vete)
 5. Klicka på Sök
 6. Klicka på Köp-knappen i sökresultatet
 7. Om det är första gången du handlar med denna typ av värdepapper kommer en passandebedömning att visas.

I appen:

Om du inte handlat med denna typ av värdepapper tidigare behöver du göra en passandebedömning. Den gör du vid köp i internetbanken.

 1. Logga in i appen
 2. Välj Spara och placera
 3. Välj Sök och Köp
 4. I sökfältet skriver du in en del av börskoden eller isin (till exempel Bear Vete)
 5. Välj certifikatet i sökresultatet
 6. Klicka på Köp-knappen

Kostnader

När man handlar Swedbanks Bull & Bear-certifikat betalar man courtage, precis som vid aktieköp. Courtaget vid handel med Swedbanks Bull & Bear-certifikat i internetbanken och mobilbanken är 19 SEK per affär oavsett storlek under erbjudandetiden som gäller hela 2017, för övriga kanaler gäller ordinarie prislista. Vid handel tas en spread mellan köp och säljkurs ut. Ett certifikats värde vid marknadens öppning motsvarar föregående noteringsdags stängningskurs justerat med marginaluttag. Se respektive certifikats slutliga villkor för mer information om marginaluttag.

Viktigt att veta

Bull- och Bearcertifikat följer inte marknaden på ett lika exakt sätt som till exempel terminer. Certifikatens värde kan reduceras även vid en sidledes marknadsutveckling. Längre innehav kan därför bli ofördelaktiga och den rekommenderade placeringshorisonten är därför i grunden kortsiktig. För att varje kund ska kunna bilda sig en uppfattning om denna och andra risker, redovisar vi tre olika scenarion i produktbladen som finns kopplade till varje enskilt certifikat

För respektive Bull & Bear-certifikat finns slutliga villkor. Bull & Bear-certifikat är så kallade ETN:er och i slutliga villkor dokumenteras dessa som certifikat. Det är viktigt att du läser dessa villkor tillsammans med det av Finansinspektionen godkända grundprospektet innan du handlar. Slutliga villkor samt grundprospekt finns att ladda ner på hemsidan www.swedbank.se/prissakring.

Om du inte kan sälja ditt Bull & Bear certifikat via börsen – fyll i och maila in blanketten Begäran om återbetalning.

Dokumentation

Bull & Bear-certifikat är så kallade ETN:er, Exchange Traded Notes som emitteras som Certifikat under Swedbank AB (publ):s Bevisprogram (”Grundprospektet”). De exakta villkoren för respektive Bull & Bear anges i slutliga villkor för dessa certifikat.