Så får du bättre avkastning som skogsägare – här är de bästa tipsen:

Ekonomisk planering:

 • Planera för virkeslikviden innan kontraktet skrivs för att nyttja kassaflödet effektivt
 • Kvitta intäkter med kostnader samma år. I enskild firma har du möjlighet att samla ihop förluster och kvitta mot framtida intäkter
 • Återinvestering i fastigheten(plantering, röjning, vägbyggen) är ofta lönsamma investeringar för värdet
 • Betalningsplan med flera delbetalningar kan vara bra komplement vid stora utbetalningar
 • Placera skogslikviden på skogslikvidkonto över årsskiftet. Flytta därefter över rätt summa till skogskonto för att inte hamna med minusresultat vilket inte är tillåtet vid avsättning till skogskonto.
 • Sätt inte in virkeslikviden på skogskonto innan deklarationen är gjord. Riskerar att du sätter av för mycket.

Produktionstips:

 • Nyttja konjunkturen i slutavverkning – mindre känslig tid för trädet
 • Röj och gallra i tid– stormkänsligt om väntar för länge vid gallring och tappar effekten i tillväxt vid sen röjning
 • Satsa på naturvård och skönhetsvärden på områden med lägre bonitet där det är möjligt
 • Se till att ha hög produktion på mark med hög bonitet – Håller "motorn" i verksamheten i trim.
 • Skogsbruksplan – stöd i värdeskapande förvaltning
 • Prata med grannar och andra markägare innan du säljer, Priser + premier + tillägg
 • Samverka med grannar – vägar, diken, avverkning, gallring
 • Marknadsmässiga sidointäkter – hus, stugor, arrenden, jakt etc.