Programmet Kuben består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad.

På Önums Friskola kommer hela skolan att engageras i arbetet, från de allra yngsta på förskolan till sjätteklassarna. Eleverna kommer att ha stort inflytande i hur rätten till utbildning ska förmedlas och vad kuben ska fyllas med. Det finns också planer på att göra något utanför kuben, exempelvis har förskolan en odling. Kuben ska vara föränderlig, det ska kontinuerligt hända saker både i och utanför under de månader som kuben finns på skolan.

- Vi vill att det ska kännas spännande och att man ska vilja gå in och kika vad som händer i kuben just nu, berättar Anna Larsson.

Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Kungsträdgården i Stockholm.

Vi är glada att, genom vår stiftelse, kunna vara med och möjliggöra det här projektet.