När du ska ansöka om utbetalning av ditt bidrag kan du antingen begära utbetalning av hela beloppet eller för delar av det. Du måste kunna redovisa vad pengarna har använts eller ska användas till. Stiftelsen förbehåller sig rätten att kräva redovisning av projektets tre största fakturor.

Om styrelsen önskar kan också en full redovisning av projektet krävas.