• Maxbelopp som kan sökas är 300 000 kr och får vara maximalt 40% av den totala investeringen.
  • Till ansökan ska en rekommendation från kommunens energirådgivare bifogas.
  • Återinvesteringen kan sökas av ideella föreningar i Sparbanksstiftelsen Skaraborgs verksamhetsområde (Götene kommun, Skara kommun, Vara kommun och Essunga kommun).

Ansökan görs via ordinarie ansökningsförfarande.