Meny

Sparbanksstiftelsen Skaraborgs priser

Woman flipping through a sheet of paper

Entreprenörspris

Sparbanken Skaraborgs entreprenörspris är instiftat för att främja och uppmärksamma lokalt entreprenörskap. Grunden för att få utmärkelsen ska kännetecknas av ett gott affärsmannaskap och att pristagaren tydligt bidrar till utvecklingen av såväl stad som land i vårt verksamhetsområde.

Worker carrying solar panel

Innovationspris gröna näringar

Sparbanken Skaraborgs entreprenörspris är instiftat för att främja och uppmärksamma lokalt entreprenörskap. Grunden för att få utmärkelsen ska kännetecknas av ett gott affärsmannaskap och att pristagaren tydligt bidrar till utvecklingen av såväl stad som land i vårt verksamhetsområde. Priset delas ut årligen i Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. Priset är på 25 000 kronor och ska användas till personalfrämjande insatser.