Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

Patrik Meijer, VD, kommenterar delårsrapport januari-mars 2020 för Sparbanken Skaraborg AB (publ).

Finansiell kalender

  • 2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
  • 2020-04-24 Delårsrapport första kvartalet 2020
  • 2020-08-21 Delårsrapport andra kvartalet 2020
  • 2020-10-23 Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Upplåningsprogram

Här lämnas information om Sparbanken Skaraborg program för Medium Term Notes (MTN)

Oakleaves.

Ersättningspolicy

Ersättningspolicyn fastställdes av
styrelsen 2019-12-16.

Hållbarhetsrapport 2019

Vi är en bank som är nära. Som gillar människor och företag - och som alltid är tillgängliga och personliga, med kundernas behov i centrum. Det är självklart för oss. För så har det varit sedan 1847.