Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

Patrik Meijer, VD, kommenterar bokslutet 2020 för Sparbanken Skaraborg AB (publ).

Patrik Meijer - Sparbanken Skaraborg

Finansiell kalender

  • 2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020 
  • 2021-04-22 Delårsrapport första kvartalet 2021 
  • 2021-08-18 Delårsrapport andra kvartalet 2021
  • 2021-10-22 Delårsrapport tredje kvartalet 2021

Upplåningsprogram

Här lämnas information om Sparbanken Skaraborg program för Medium Term Notes (MTN)

Oakleaves.

Ersättningspolicy

Ersättningspolicyn fastställdes av
styrelsen 2019-12-16.

Hållbarhetsrapport 2019

Vi är en bank som är nära. Som gillar människor och företag - och som alltid är tillgängliga och personliga, med kundernas behov i centrum. Det är självklart för oss. För så har det varit sedan 1847.