Årets Skogsbarometer visar bland annat att lönsamheten är allt viktigare för skogsägarna som lyfter fram lönsamheten som den enskilda faktor som kommer att påverka deras framtida skogsägande mest. Skogsägarna ser en investering i skogsmark som lönsam och skulle köpa mer skog om de hade möjlighet. Barometern tittar också på belåningsgrad, samt vilka det egentligen är som blir skogsägare och varför.

Till Skogsbarometern