Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Kundservice

Lantbruksbarometern 2018

Positiv syn på lönsamhet och ökad investeringsvilja

I årets Lantbruksbarometer från Swedbank, Sparbankerna och LRF Konsult ser vi att den upplevda lönsamheten har förbättrats sedan våren 2017. Hälften av lantbrukarna anser att deras lönsamhet är god eller mycket god och de fortsätter att investera i maskiner. Det har heller aldrig tidigare planerats att investera i djurstallar så mycket som nu. Ta del av hela rapporten och se filmen där Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna samt Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult gör en analys av rapporten.

Lantbruksbarometern