Framtiden ser bra ut för ekologiskt lantbruk – men det gäller att hålla lönsamheten uppe. Johan Cejie som arbetar på KRAV ger tips och berättar även om hur omvärlden ser på ekologiska produkter. Även ICA ser positivt på framtiden för ekologiska och hållbara produkter. De arbetar aktivt för att förbättra sitt utbud.

Ulf Möller, segmentsansvarig från Swedbank och sparbankerna deltar också i filmen.