Till Årets spjutspets nomineras företag inom de gröna näringarna som är innovativa, hållbara, både miljömässigt och ekonomiskt, samt har en genomtänkt strategi för sin verksamhet.

– Årets vinnare är strategisk, har en god planering och är hållbar både nu och på sikt. Dessutom har de en bra personalpolitik, vilket är en viktig framgångsfaktor., säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.

– Lantbruk är en tuff bransch och det gäller att vara affärsmässig för att nå framgång. Därför är det roligt att se företag som Stranda Kyckling som lyckats öka sin omsättning och samtidigt lyfta sitt resultat genom tydliga mål och en väl genomarbetad affärsplan och genomförandekraft. Olof Boson är en mycket värdig vinnare, säger Klas Olsson, affärsrådgivare, LRF Konsult i Katrineholm.

Utifrån de nominerade företagen valdes sex finalister ut och bland dem valdes Olof Boson på Stranda Kyckling AB till vinnare.

Juryns motivering

Olof Boson har med stark drivkraft och stor förmåga att leda projekt genomfört flera större utvecklingsaktiviteter och investeringar i både fastigheten och verksamheten. Med stöd av en mentor och ett gårdsråd, med seniorer från olika branscher, har han tagit sig an många olika utmaningar. Detta tillsammans med bra djuromsorg, en väl utformad affärsplan och ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetstänk. Olof Boson tilldelas ett stipendium på 50 000 kronor.

Möt vinnaren (landlantbruk.se)

Prisutdelning på Brunnby lantbrukardagar

Priset delas ut onsdag den 3 juli kl. 14.30 på Brunnby lantbrukardagar.

Kriterier för deltagande i Årets spjutspetsföretag

  • Ha sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.
  • Vara innovativt, ha goda framtidsutsikter samt en hållbar affärsplan, det vill säga vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt uthålligt.
  • Vara lönsamt. Företaget ska ha gett vinst de senaste tre åren.
  • Ha en omsättning på minst 2 miljoner kronor per verksamhetsår, vilken ska ha ökat under fyraårsperioden.

Jury

Lena Johansson, politisk chefredaktör, Land Lantbruk
Katarina Klingspor, fd vd, LRF Konsult
Klas Olsson, rådgivare, LRF Konsult
Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank