Förnybar energi

Finansiering av vind- och solenergiprojekt, små och stora, vattenkraft inklusive utveckling och renovering av anläggningar.
Solceller företag finansiering

Energieffektivisering

Finansiering, av gröna byggnader och renovering av fastigheter, som resulterar i en minskad energiförbrukning, energieffektivitetsprojekt till exempel infrastruktur.
Grönt byggnadskreditiv
Grönt fastighetslån

Hållbar förvaltning av naturresurser

Finansiering av hållbart skogsbruk och jordbruk, till exempel ekologiskt jordbruk, i enlighet med nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.
Lån skog- och lantbruk