Target Y togs fram i ett samarbetsprojekt för att utveckla och använda modern teknik i form av GPS och satellitdata i lantbruket. Genom att använda precisionsodlingstekniken som ett hjälpmedel i växtodlingen kan lantbrukaren till exempel se sin egen mark i satellitbilder, se vad det finns för behov och utifrån det göra platsspecifika insatser så som att gödsla eller kalka om det är det som behövs. Gruppen består av Mats Söderström, forskare på SLU, Henrik Stadig, sakkunnig inom lantbruk, Kristin Persson, forskare på SLU och Johan Martinsson från Dataväxt. Sedan hösten 2021 när priset delades ut har projektet fortsatt framåt i hög fart och byggts ut med ytterligare insatser för att sprida och utveckla tekniken och användandet av skördekartor.

Lantbruket är en bransch som blir alltmer i framkant när det kommer till teknik och digitala hjälpmedel - alltifrån maskiner till programvara. Att med hjälp av satellitdata utvärdera sina marker och få ut än mer av sin skördedata var för projektet en idé som kändes självklar från start att utveckla och jobba vidare med. Target Y prisades med 75 000 kronor och fortsatte resan med att utveckla och göra det enklare för lantbrukaren i vardagen. Intresset för att ta till sig ny teknik är relativt stort och med hjälp av Dataväxt som är experter på att bygga och utveckla programvara finns alla möjligheter att skapa en produkt som är användarvänlig för många. Skördekartorna bygger på satellitdata som vem som helst kan gå in och titta på, datan är insamlad av satelliter som kretsar runt planeten och alla platser

i Sverige passeras några gånger varje vecka. Via cropsat.se kan man gå in och titta på vilken mark man vill och utifrån det få fram skördekartor via en algoritm som gruppen tagit fram. Skördekartor kan göras genom att lantbrukaren anger sin medelskörd på ett valt fält och Target-Y-algoritmen skapar en skördekarta som visar hur skörden varierar inom fältet.
– Alternativet till detta är ganska dyr och komplicerad utrustning som kan finnas på skördetröskan. Att känna till skördepotentialen på olika delar av ett fält är viktigt för en rad åtgärder – bra för ekonomi och miljö.
– Satellittekniken har gått oerhört fort fram de senaste åren, för 10 år sedan fick man kanske en satellitbild på hösten som visade hur det hade sett ut på våren, nu är tekniken så snabb och uppdaterad att man får ny data några timmar efter att satelliten passerat berättar Mats.
– En framgångsfaktor för lantbruket dom senaste åren är helt klart tekniken, den har verkligen anammats och idag har ju lantbrukaren med sig kontoret i traktorn med mobil, GPS i maskinerna och möjligheter att styra och precisera sin odling på ett helt nytt sätt vilket också ger positiva effekter och resultat berättar Johan.

Vi önskar Target Y fortsatt lycka till och ser fram emot att i höst få dela ut nästa innovationspris, vem som blir pristagare denna gång ser vi den 26 september då priset delas ut under Innovationsdagen på SLU i Skara.