Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Kundservice

DWS har valt att avnotera sina börshandlade fonder (”ETF”) på NASDAQ Stockholmsbörsen.

Avnoteringen innebär att man inte längre kan handla dessa på elektronisk väg via Swedbank och uppmanar därför kunder med innehav i instrumenten att avyttra dessa andelar senast den 30 januari som är sista dag för handel.

 

Vissa av dessa andelar kan även fortsättningsvis handlas manuellt via din rådgivare eller telefonbank på utländsk marknadsplats i SEK (CBOE/CHI-X). Vilka som kan handlas framgår av tabell nedan. Denna handel är förknippad med väsentligt högre kostnader då det är en manuell hantering.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att övriga andelsklasser måste konverteras innan försäljning kan ske efter avnoteringen, vilket också innebär att innehavet är låst under den tid som detta tar.

 

Önskar ni som kund genomföra en sådan konvertering kontaktar du er rådgivare eller telefonbanken. Ingen automatisk konvertering kommer att ske. Vi vill även upplysa om att en konvertering till annan andelsklass normalt utlöser kapitalvinstbeskattning om du har andelar i fritt förvar samt innebär merkostnader.

 

Avslutningsvis vill vi också informera om att de andelar som inte noteras på CBOE/CHI-X ej längre kvalificerar in på Investeringssparkonto (”ISK”) då vi inte längre kan garantera regelbunden kurssättning. Dessa andelar kommer att flyttas ut från ISK-depåerna till fritt förvar inom två månader från avnoteringsdatum, dvs senast 31 mars 2020. Från den tidpunkt då andelarna är utflyttade beskattas avkastningen enligt vanliga kapitalbeskattningsregler istället för den särskilda schablonbeskattning som gäller på ISK.

 

Vill du undvika att tillgångarna flyttas ut från ISK kan du som kund avyttra dem i tid – innan avnoteringsdatum för att göra det till lägsta möjliga kostnad och innan ovan angiven tid för flytt ut ur ISK för att behålla tillgångarna inom ISK.

NAMN

ISIN

SEK-klass på CHIX?

Xtrackers DAX UCITS ETF LU0274211480 JA
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF LU0380865021 JA
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF LU0292095535 JA
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF LU0292109856  
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF LU0322252171  
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF LU0292109344  
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF LU0292107645 JA
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF LU0274209237 JA
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF LU0322253906 JA
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF LU0274209740 JA
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF LU0322252338  
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF LU0322252502  
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF LU0274210672  
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF LU0274208692  
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF LU0292109690  
Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap UCITS ETF LU0292103651  
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF LU0292096186 JA
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF LU0490618542 JA
Xtrackers NrthAm High DivYield UCITSETF IE00BH361H73  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF IE00BJ0KDQ92 JA
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF IE00BJZ2DD79 JA