Hoppa till textinnehållet

Ändra uppgifter om förening

Två flickor gör sig redo för fotbollsträning

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss.

Bostadsrättsförening, samfällighet och ekonomisk förening:

  
Ideell förening:
Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

  • Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vi behöver få in stadgar, protokoll och fullmakt. Om vi redan har gällande stadgar hos oss räcker det med protokoll och fullmakt. 

Behöver du hjälp?