Från och med den 1 mars 2019 kommer vi inte längre erbjuda Granits fonder på grund av låg efterfrågan.