Schroder ändrar fondbestämmelserna i Schroder ISF Latin American A . Fondernas placeringsinriktning och risknivå kommer att vara oförändrade. De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas 13 Juni 2019.