Veckopengsskolan

I tabellerna ser du vad jämnåriga barn får i veckopeng och längre ner finns några oslagbara argument till varför du bör få veckopeng. Gör det svårt för dina föräldrar att säga nej!

Veckopeng och månadspeng för barn mellan 7–13 år, medianvärde.

Ålder Månadspeng
7 50
8 100
9 100
10 120
11 150
12 200
13 250