Bryttidpunkter för Swedbank Roburs fonder

Premieinbetalning

  • En grundförutsättning för att köpet ska kunna ske till orderdagens slutkurs, är att inbetalningen verkställs minst 1 timme innan fondens bryttid.

Fondbyte

  • En grundförutsättning för att försäljning ska kunna ske till orderdagens slutkurs, är att försäljningen görs minst 30 minuter före fondens bryttid.
  • Betalningen för försäljningen når Swedbank Försäkring nästa dag.
  • Köp i den eller de fonder kunden vill byta till sker när likvid från försäljningen är tillgänglig.

Fondbryttider dag före röd 

OBS! För premieinbetalning och fondbyten i försäkring se information ovan om den den tidigare bryttidpunkten som gäller för premieinbetalning och fondbyten.

Bryttider för externa fonder

Premieinbetalning

  • Inbetalning som verkställs före 15.30 handlas normalt till nästföljande bankdags slutkurs.
  • För vissa externa fonder (till exempel. vissa Asienfonder) sker handel normalt två dagar efter orderdagen.

Fondbyte

  • När fondbyte verkställs före 16.00 sker normalt försäljning till nästföljande bankdags slutkurs.
  • För vissa externa fonder (till exempel vissa Asienfonder) sker försäljningen normalt två dagar efter orderdagen.
  • Köp i den eller de fonder du vill byta till sker när likvid från försäljningen är tillgänglig.

Externa fonder har inga avvikande bryttider dag före röd dag då de alltid köps till nästkommande dags kurs (undantaget asien/emerging markets som har två dagar).