Swedbank Roburs fonder investerar aldrig i bolag med koppling till vissa produkter:

  • Bolag som moderniserar, säljer eller köper produkter som är speciellt utvecklade för klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen
  • Bolag som producerar kol motsvarande minst 30 procent av sin omsättning
  • Bolag som producerar pornografiskt material

Accessfonderna utesluter även bolag som till mer än fem procent:

  • Producerar eller distribuerar krigsmaterial, tobaksprodukter eller alkohol
  • Bedriver kommersiell spelverksamhet
  • Distribuerar pornografiskt material

Accessfonderna ska också helt avstå från investeringar i bolag som producerar eller distribuerar vapen eller som bryter mot principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö.

Access Sverige

- är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Sverige. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI, som består av ett urval av de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm AB.

Börja spara i Access Sverige

Access Europa

- är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Europa. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Europe Net, vilket är ett marknadsvärdeindex som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på aktiemarknaderna i 15 europeiska länder.

Börja spara i Access Europa

Access Global

- är en aktiefond som placerar globalt i företag inom olika branscher. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI World Net, vilket är ett marknadsvärdeindex som består av aktier i företag över hela världen.

Börja spara i Access Global

Access USA

- är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i USA. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI USA Net, vilket är ett marknadsvärdeindex som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på den amerikanska aktiemarknaden.

Börja spara i Access USA

Access Mix

- är en blandfond som placerar 50 procent i aktier och 50 procent i räntepapper. Målsättningen är att värdeutvecklingen för fondens aktiedel ska efterlikna utvecklingen av det svenska indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI och att ränteandelen ska efterlikna utvecklingen av det svenska indexet OMRX Bond All.

Börja spara i Access Mix

Access Asien

- är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Asien exklusive Japan. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI AC Asia Ex Japan Net, vilket är ett marknadsvärdeindex som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på de asiatiska aktiemarknaderna, exklusive Japan.

Börja spara i Access Asien