Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.
globalamalen.se

I en impactrapport kvantifierar vi den positiva effekt på miljö och sociala områden som bolagen fonden varit delägare i haft under föregående år.
Impactrapport

Här nedan kan du läsa om bolagen som Global Impact investerar i och hur de kan hjälpa till att uppfylla en del av de globala målen. Andelen av bolagens verksamhet som bidrar varierar beroende på vilken bransch bolaget tillhör. Än så länge har fonden inte  investeringar som verkar för alla mål men vi fortsätter att leta.