Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Storebrand Kapitalförvaltning

De cirka 400 miljarder kronor som förvaltas i olika portföljer av Storebrand Kapitalförvaltning omfattas samtliga av en etisk/miljömässig analys. Storebrands Delphi-fonder vänder sig främst till placerare som önskar en mycket aktiv och koncentrerad fondportfölj.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Delphi Nordic

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Norden – Norden
  • PRI
  • Hållbarhetsprofil
  • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att förvaltaren genom en fundamental analys kan identifiera de bolag som har bäst framtida tillväxtpotential. Investeringsprocessen som innebär att förvaltaren bevakar pristrender för tre månader och analyserar om dessa trender reflekterar underliggande aktievärde, har varit konsekvent sedan fondens start. .

Delphi Nordic på Fondtorget