Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

ÖHMAN FONDER

Öhman – Med rätt värderingar sedan 1906
Som familjeföretag vet vi vikten av att utvecklas. Sedan 1906 har vi ständigt utforskat nya möjligheter när det gäller investeringar. Alltid med fokus på att vara steget före, men utan att ge avkall på kontroll och kvalitet. Alltid på en internationell arena, men nära till hands för våra kunder. Det är den filosofin som gör att vi idag har ett stort nätverk av framgångsrika kunder som lutar sig mot vår kompetens.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

ÖHMAN Småbolag

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Sverige – Sverige, små-/medelstora bolag
  • PRI
  • Hållbarhetsprofil
  • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens skicklighet att finna småbolag med en stark och långsiktig tillväxtpotential på svenska börsen. Utmärkande för fonden är förvaltarens långa och genuina marknadserfarenhet. Öhmans riskhanteringssystem möjliggör en effektiv kontroll av portföljrisken samt en effektiv hantering av portföljen med fokus på god riskjusterad avkastning.

Öhman Småbolag på Fondtorget