Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Lynx

Lynx Asset Management AB är en fondförvaltare som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget ansvarar för placeringarna i de svenska hedgefonderna Lynx och Lynx Dynamic samt ett flertal separata kundportföljer. Lynx affärsidé består i att med kvantitativa metoder förutspå de finansiella marknadernas prisrörelser. Den kvantitativa och systematiska ansatsen genomsyrar alla delar av verksamheten. Antalet medarbetare har ökat över tiden och uppgår nu till cirka 50. Ungefär hälften av personalstyrkan arbetar med utveckling av nya kvantitativa strategier och modeller.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Lynx Dynamic

  • Fonden ingår i kategorin; Övriga kategorier - Hedgefonder – Hedgefond, modellbaserad terminshandel
  • PRI

Därför väljer vi fonden

Lynx Dynamic är en modellbaserad fond som investerar i räntor, råvaror, valutor och aktieindex på de globala terminsbörserna och använder sig att matematiska modeller för att bedöma vilka investeringar som ska göras. Målsättningen är att modellerna ska vara kompletterande och generera en jämn avkastning. Förvaltningen har över tid bidragit med hög avkastning oberoende av hur aktiemarknaden utvecklas vilket gör att de passar väl i en portfölj av fonder med olika tillgångsslag. Lynx är en erfaren aktör med stor förvaltnings- och modellutvecklingsorganisation.

Lynx Dynamic