Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management är en av världens fem största aktiva förvaltare. Totalt arbetar 660 personer som portföljförvaltare och analytiker i Europa, Amerika, Japan och Asien. J.P. Morgan investeringsfilosofi för aktiefonder är uppdelad i tre processer: analytikerkårens råd, finansiellt beteende och de tittar på varje unik aktie istället för att utgå från marknader och branscher.

 

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

JPMorgan Global Health Care

 • Fonden ngår i kategorin; Branschfonder - Läkemedel – Branschfond, läkemedel 
 • PRI
 • Hållbarhetsprofil
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att den utmärker sig väl mot konkurrerande fonder inom samma kategori. Förvaltaren investerar brett i bolag inom läkemedels-, bioteknologi eller läkemedelstjänster. Genom fundamental analys identifierar förvaltaren bolag som har goda förutsättningar för att växa och därmed goda möjligheter till en bra värdeutveckling på börsen.

JPMorgan Global Health Care på Fondtorget

JPMorgan Income Opportunity

 • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - Övriga – Ränte - övriga obligationer 
 • PRI
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att den är en bra helhetslösning inom räntor och ett bra komplement till en traditionell ränteportfölj. Även förvaltarens möjlighet att utnyttja räntemarknaden vid både positivt och negativt marknadsklimat. Fondens målsättning är att skapa absolut avkastning på längre sikt, det vill säga 3 till 5 år.

JPMorgan Income Opportunity på Fondtorget

JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Tillväxtmarknader – Tillväxtmarknader
 • PRI
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens framgångsrika värdeorienterade förvaltningsmodell och förmåga att addera mervärde. Förvaltningsmodellen är fokuserad på att identifiera dem bästa idéer av attraktivt värderade bolag inom tillväxtmarknader. De bästa idéerna urskiljs genom en investeringsprocess som tar hänsyn till både disciplinerade rankingmodeller och strukturerad fundamental analys. Därefter skapas en koncentrerad och väl diversifierad portfölj.

JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund på Fondtorget

JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Tillväxtmarknader – Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
 • PRI
 • Hållbarhetsprofil
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av fondens investeringsinriktning mot tillväxtmarknader och småbolag. Genom att investera i fonden får man ta del av marknader som genomgår snabb utveckling. Dessa marknader har hög tillväxt och växande inhemsk konsumtion jämfört med mer utvecklade länder. Förvaltaren strävar efter att skapa långsiktig värdetillväxt genom att hitta kvalitetsbolag via en utpräglad bolagsanalysprocess.

JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund på Fondtorget

JPMorgan Systematic Alpha Fund

 • Fonden ingår i kategorin; Övriga kategorier - Hedgefonder – Hedgefond, multi-strategi
 • PRI
 • Hållbarhetsprofil
 • Hållbarhetsmetod: Välja in, Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av förvaltarens unika förmåga att skapa avkastning genom att utnyttja möjligheten med olika hedgestrategier. Förvaltaren använder ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera och ta tillvara på finansmarknadsrisker – och därigenom skapa mervärde för andelsägarna. Förvaltaren urskiljer investeringsmöjligheter genom investerares beteendemönster och fonden förvaltas med fyra av varandra oberoende investeringsstrategier; macro-, konvertibler-, marknadsneutral aktie samt merger arbitrage-strategi.

JPMorgan Systematic Alpha Fund på Fondtorget