Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

BNP Paribas

BNP Paribas Investment Partners är verksamt 70 länder och har ett förvaltat kapital om 546 miljarder euro. BNP Paribas Group är en av de mest solida bankerna i världen enligt S & P.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Parvest Equity USA Growth

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Nordamerika – USA, tillväxtbolag
  • PRI
  • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att investeringsprocessen innebär en omvärldsanalys i kombination med en matematisk modell för att analysera varje unikt bolag. Tyngdpunkten i processen är en fundamental bolagsanalys. Fonden strävar efter att optimera den riskjusterade avkastningen.

Parvest Equity USA Growth på Fondtorget

Parvest Equity Europe Small Cap

  • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Europa – Europa, medelstora bolag
  • PRI
  • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av att förvaltaren har en framgångsrik och disciplinerad investeringsprocess för att finna små- och medelstora bolag. Huvudfokus är att systematiskt repetera investeringstemat och hela tiden ompröva målpriset för varje investering i portföljen samt att ha en god riskkontroll.

Parvest Equity Europe Small Cap på Fondtorget