Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Boindex

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Swedbank Boindex kvartal 4: Boindex vände ner under årets sista kvartal

Högre bostadspriser, räntekostnader och energikostnader fick Swedbank Boindex att vända ner igen i slutet av förra året. Boendeutgifternas andel av hushållens disponibla inkomster ökade och försämrade därmed möjligheterna att köpa en bostad. Det visar Swedbank Boindex för kvartal fyra 2023.  

Swedbank Boindex mäter hushållens möjligheter att köpa bostad. Under kvartal fyra 2023 sjönk Swedbanks sammanvägda Boindex från 96 till 93. Det innebär att den som köper en bostad idag behöver i genomsnitt lägga 32 procent av disponibel inkomst på boendeutgifter.

- Säg den lycka som varar. Föregående kvartal steg boindex och en strimma hopp om att bostadsmarknaden började få bottenkänning spred sig. Siffrorna för kvartal fyra ska inte övertolkas men det är klart att det inte är positivt när Boindex sjunker, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Lägre boindex för både småhus och bostadsrätter

Boindex för småhus sjönk från 96 till 93, för bostadsrätter sjönk index från 96 till 94. Noteringarna är de lägsta sedan 2005.

- Högre bostadspriser, ränteutgifter och energikostnader gör tydliga avtryck i Boindex. För att omsättningen av bostäder och bostadspriserna ska öka räcker det inte med att synen på den egna ekonomin stärks utan också att det syns i kronor och ören i den egna plånboken, säger Arturo Arques.

Risk för stora avgiftshöjningar för bostadsrätter

En fördjupningsrapport till Boindex visar att många bostadsrättsföreningar kommer behöva höja sina årsavgifter under året. Inte minst föreningar med stora lån riskerar att behöva höja sina avgifter kraftigt när föreningens bundna lån ska villkorsändras. Rapporten visar också hur bostadsrättshavare själva kan räkna ut hur mycket månadsavgiften behöver höjas på grund av högre räntor. Med en sådan kunskap minskar risken för att betala ett för högt pris vid köp av en bostadsrättslägenhet.

- Att beräkna om en bostadsrättsförening tar ut rätt årsavgifter är en viktig del när man analyserar en bostadsrättsförenings ekonomi. Tyvärr är det inte alla som gör det innan man köper en bostadsrätt, säger Arturo Arques.