Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Arkiv - nyheter om företagande

Nästan varannan svensk har ställt om till mer hållbar konsumtion

Allt fler väljer företag som tar hänsyn till hållbarhet när de gör sina inköp eller väljer arbetsgivare. Nära varannan svensk har under det senaste året ställt om sitt köpbeteende till att i större utsträckning välja varor och tjänster som har producerats på ett hållbart sätt.

1 februari 2019: Nära varannan svensk har ställt om till mer hållbar konsumtion (pdf)

Goda förutsättningar att nå lönsamhet för många nystartade företag

Företagandet är lågt i Sverige jämfört med resten av Europa, och många svenskar avstår från att starta företag på grund av ekonomisk osäkerhet. Men det finns ny-startade företag som relativt snabbt lyckas nå god lönsamhet. Men det är inte alltid i de branscher där flest företag startas som möjligheterna att gå med vinst är störst.

23 januari 2019: Framgångsrika nystartade företag - pressmeddelande (pdf)
23 januari 2019: Framgångsrika nystartade företag - rapport (pdf)

Så räntekänsliga är svenska småföretag - stora branschskillnader

Swedbank och sparbankerna har studerat räntekänsligheten för 275 000 svenska aktiebolag. Unik data från analysföretaget Bisnodes databas Serrano har använts och analysen visar att de flesta svenska företag skulle klara en fördubbling av dagens räntenivåer, men det finns stora branschvisa variationer.

4 december 2018: Så räntekänsliga är företag - pressmeddelande (pdf)
4 december 2018: Så räntekänsliga är företag - rapport (pdf)

Skogsbarometern 2018

Sex av tio skogsägare skulle köpa mer skog om de hade en miljon att investera och drygt hälften har inga lån på sin skogsfastighet. Dessutom ökar massaveds- och timmerpriserna i hela landet. Svenska skogsägare har alltså många anledningar att se ljust på framtiden.

29 november 2018: Fortsatt stark optimism bland Sveriges skogsägare
Skogsbarometern 2018 (pdf)

Svenska företagare toppar i nytt europa-index om livskvalitet

Swedbank och sparbankerna har tagit fram ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Svenska företagare toppar mätningen framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland.

14 november 2018: Svenska företagares livskvalitet i Europatopp (pdf)
Den lyckliga svenska företagaren (pdf)

Lantbruksbarometern Höst 2018: Trots sommarens torka ser Sveriges lantbrukare ljusare på framtiden

Drygt 30 procent av Sveriges lantbrukare upplever att deras lönsamhet är mycket god eller ganska god. I våras gav 50 procent samma svar. Tillbakagången kan ses som en effekt av sommarens brist på regn. Lantbrukarna tror dock att lönsamheten kommer förbättras under det kommande året.

24 oktober 2018: Trots sommarens torka ser Sveriges lantbrukare ljusare på framtiden (pdf)
Lantbruksbarometern Höst 2018 (pdf)

Många vill driva företag men bara var sjätte är beredd att göra verklighet av drömmen

En av fyra vill driva företag, men av dem är det bara var sjätte som har konkreta planer på att starta eget. Ekonomisk osäkerhet är den största anledningen till att människor inte startar företag, trots att de vill.

24 oktober 2018: Många vill driva företag men bara var sjätte har planer på att starta eget (pdf)

Tech-, kultur- och innovationsprofiler i Swedbank rivstart-juryn

Swedbank rivstart har varit igång i två veckor och det har redan kommit in cirka 200 bidrag. Tävlingen avgörs 7 februari 2019 då tio finalister ”live-pitchar” inför en jury med bland annat Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto, Elena Malakhatka, doktorand och forskare på KTH, Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan och Pelle Almqvist, sångare i The Hives.

11 oktober 2018: Tech-, kultur- och innovationsprofiler tar plats i Swedbank Rivstart-juryn (pdf)

Swedbank söker entreprenörer som vill bidra till ett bättre samhälle

Nu kan entreprenörer som behöver en extra skjuts att utveckla sina affärsidéer åter tävla i entreprenörstävlingen Swedbank rivstart. För att delta ska man ha en affärsidé med potential till långsiktig lönsamhet som samtidigt kan skapa en positiv förändring i samhället. Tävlingen är öppen fram till 1 december 2018 och man lämnar sitt bidrag via swedbank.se/rivstart.

18 september 2018: Swedbank söker entreprenörer som vill bidra till ett bättre samhälle (pdf)

Nästan var fjärde företagare sparar inte till sin pension

Drygt 23 procent av Sveriges företagare sparar inte till sin pension. Det är framförallt företagare med låga löneinkomster som saknar pensionssparande.

18 september 2018: Företagares pensionssparande (pdf)

Nära 40 procent av äldre företagare vill arbeta mindre

Bland totalt sex starka finalister har juryn utsett Fredrik och Camilla Hilmersson med gården Qvisingsö till vinnare av priset Årets spjutspets 2018. Tävlingen arrangeras för fjortonde året i rad av LRF Konsult samt Swedbank och sparbankerna i samarbete med Land Lantbruk.

28 juni 2018: Nära 40 procent av äldre företagare vill arbeta mindre (pdf)

Äldre företagare vill arbeta mindre (pdf)

Årets spjutspetsföretagare 2018

Bland totalt sex starka finalister har juryn utsett Fredrik och Camilla Hilmersson med gården Qvisingsö till vinnare av priset Årets spjutspets 2018. Tävlingen arrangeras för fjortonde året i rad av LRF Konsult samt Swedbank och sparbankerna i samarbete med Land Lantbruk.

27 juni 2018: Årets spjutspetsföretagare 2018 (pdf)

Hälften av småföretagarna står utanför a-kassan

Drygt hälften av Sveriges småföretagare är inte medlem i en a-kassa, och företagare har dessutom svårare än anställda att få användning av en kompletterande inkomstförsäkring. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde företagaren.

27 juni 2018: Hälften av småföretagarna står utanför a-kassan (pdf)

Företagare och a-kassa (pdf)

Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar

I fjol hade småföretagen höga förväntningar på tillväxt men varken sysselsättning, omsättning, orderingång eller lönsamhet har utvecklats så som de räknade med. Även om småföretagskonjunkturen fortfarande är stark talar de flesta siffrorna för att toppen har passerats.

11 juni 2018: Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar (pdf)

Småföretagsbarometern (pdf)

Företagare har lägre förtroende för trygghetssystemen än anställda

Över hälften av Sveriges företagare litar inte på de allmänna trygghetssystemen. Omkring 40 procent av företagarna tror inte att de får tillräcklig ekonomisk kompensation när de blir föräldrar. Motsvarande andelar när de själva eller barnen blir sjuka och vid arbetslöshet är 52 procent respektive 62 procent.

29 maj 2018: Företagare har lägre förtroende för trygghetssystemen än anställda (pdf)

Företagarna och trygghetssystemen (pdf)

29 procent av småföretagen upplever en ökad konkurrens genom digitaliseringen

Knappt en tredjedel av Sveriges småföretag känner av en ökad konkurrens från verksamheter med e-handel, nya betalningslösningar, robotisering eller delnings-tjänster. Företagens syn på framtiden för de jobb som utförs idag varierar kraftigt mellan olika branscher. Inom konsultverksamheter, hotell och restaurang och nöjen tror en majoritet på fler jobb. Samtidigt räknar företag inom handel och tillverkningsindustri med att arbetstillfällena inom deras typ av verksamheter kommer minska under de närmaste fem åren.

23 maj 2018: 29 procent av småföretagen upplever ökad konkurrens genom digitaliseringen (pdf)

Digitaliseringen och jobben (pdf)

EU-barometern: Europeiska lantbrukare oroas för sämre tider

De europeiska lantbrukarna är optimistiska om nuläget i sin lönsamhet men förbereder sig för sämre tider. Det finns en fortsatt oro för hur Brexit kan komma att påverka och även nyckfullt väder har fått lantbrukarna mer negativa till framtiden. Det visar den senaste lönsamhetsundersökningen bland lantbrukare i tio EU-länder.

26 april 2018: EU-barometern 2017 (pdf)

EU-barometern 2017 (pdf)

Inför deklarationen 2018

Här är årets deklarationstips. Den 2 maj är dagen som gäller för dig med enskild firma. Annars är det räkenskapsåret som bestämmer deklarationsdagen.

Deklarationen 2018

Mer än dubbelt så vanligt med företagare över 65 i Sverige som i övriga Europa

En ny analys baserad på statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat och en undersökning från Sifo visar att 14 procent, eller 68 000, av Sveriges företagare är mellan 65 och 74 år. EU-genomsnittet ligger på sex procent. Under de närmaste åren kommer antalet ägarskiften i svenska företag nå rekordnivåer.

19 mars 2018: Rekordmånga ägarskiften att vänta (pdf)

Rekordmånga ägarskiften att vänta (pdf)

Lantbruksbarometern

Årets Lantbruksbarometer visar en positiv förändring av lönsamheten jämfört med våren 2017 men en liten minskning sedan mätning hösten 2017. Antalet lantbrukare som upplever att deras lönsamhet är god är dock fortfarande i majoritet.

15 mars 2018: Lantbruksbarometern 2018 (pdf)

Lantbruksbarometern 2018 (pdf)

Företagare tror inte att pensionen kommer räcka

Över 40 procent av de tillfrågade företagarna tror att de kommer få svårt att klara sig på sin pension. Motsvarande andel bland heltidsanställda är 25 procent. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

16 februari 2018: Företagare tror inte att pensionen kommer räcka (pdf)

Tips till företagare inför årsskiftet

Inför årsskiftet är det som företagare bra att ha koll på om man kan ta ut mer i lön eller sätta av ytterligare till sitt pensionssparande. Nästa år kommer det regelverksändringar som företagare redan nu bör sätta sig in i hur de påverkar.

11 december 2017: Årsskiftestips (pdf)

Många företagare arbetar upp till 20 år längre än anställda

Samtidigt som det pågår en diskussion om att svenskar behöver arbeta längre finns det en grupp som redan har ett längre arbetsliv än andra. Företagare har både längre veckoarbetstid och arbetar betydligt högre upp i åldrarna än anställda. Det är mer än fyra gånger så hög sannolikhet att en 60-årig företagare fortfarande arbetar vid 68 års ålder jämfört med en anställd i samma ålder. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på specialbeställd statistik från SCB.

8 december 2017: Många företagare arbetar upp till 20 år längre än anställda (pdf)

Jämförelse företagares och anställdas arbetsliv (pdf)

Företagare sparar i lägre utsträckning än anställda

Trots att företagare har ett stort eget ansvar för sin trygghet sparar de i betydligt lägre utsträckning än vad anställda gör. Nästan en tredjedel av företagarna saknar ett regelbundet sparande, och tio procent sparar inte över huvud taget. Det framgår i en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Sifo.

1 november 2017: Företagare sparar i lägre utsträckning än anställda (pdf)

Lantbruksbarometern hösten 2017: Stark framtidstro hos Sveriges lantbrukare

Mer än hälften av Sveriges lantbrukare upplever att lönsamheten är mycket god eller ganska god. Det ger ett lönsamhetsindex på plus 10. Det är första gången på tio år som indexet är positivt. Däremot skiljer det sig mellan produktionsgrenarna. Det visar Lantbruksbarometerns höstsiffror från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Rapporten: Positiva förändringar på lönsamheten (pdf)

Pressmeddelandet läser du på Newsroom

Småföretagsbarometern 2017: Den starka konjunkturen förväntas fortsätta

Konjunkturen är stark bland landets småföretagare. Men svårigheter att hitta medarbetare gör att företagen inte kan expandera i takt med efterfrågan. Sverige riskerar därmed att gå miste om nya viktiga arbetstillfällen. Det visar småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

7 september 2017: Brist på arbetskraft tillväxthinder för småföretagen

Budgetproposition ger höjd pensionärsskatt för många företagare

I budgetpropositionen för 2018 finns flera förslag som påverkar företagare i positiv riktning, till exempel en efterlängtad satsning på yrkesutbildningar samt förslag om förmånligare beskattning av personaloptioner och förbättrad trygghet vid sjukdom för företagare. Samtidigt höjs skatten på kapitalförsäkringar som är en vanlig pensions-lösning för företagare.

20 september 2017: Budgetproposition ger höjd pensionärsskatt för många företagare (pdf)

Tio vinnare utsedda i Swedbanks entreprenörstävling rivstart

Tio affärsidéer med potential att bidra till ett bättre samhälle har utsetts i Swedbanks tävling rivstart. Vinnarna får 250 000 kronor vardera och ett varsitt skräddarsytt upplägg för att förverkliga sina företagsidéer. Sammanlagt skickades hela 4 321 företagsidéer in till tävlingen.

19 september 2017: Tio vinnare utsedda i Swedbanks entreprenörstävling rivstart (pdf)

EU-barometern 2017: Ökad optimism hos europeiska lantbrukare

De europeiska lantbrukarna är optimistiska och något mer nöjda med sin lönsamhet än tidigare. De brittiska lantbrukarnas oroas dock av Brexit. Det visar lönsamhetsundersökningen som genomförts i tio EU-länder.

Rapporten: Europeiska lantbrukare uppfattar att lönsamheten har återhämtats (pdf)

Pressmeddelandet läser du på Newsroom

Fler går från anställning till eget företag

Fler lämnar anställningar för att prova på företagande. Under 2016 lämnade 1 procent av alla fast anställda sina jobb för att bli företagare, jämfört med 0,8 procent 2014. Det visar en färsk rapport från Swedbank och Sparbankerna. Om takten för första kvartalet i år håller i sig kommer trenden med fler som lämnar anställning för eget företag att stärkas ytterligare. Ta del av rapporten och en artikel om rapporten i Dagens Nyheter.

Rapporten: Fler går från anställning till eget företag (pdf)

Dagens Nyheter: Fler vågar lämna tryggheten för att starta eget

Reformagenda – Fem förslag för växande företag

Framtidens exportföretag finns bland små och medelstora företag i tjänstesektorn. Här skapas de nya jobben, och det är entreprenörerna bakom som har svaren på många samhällsutmaningar. Men den internationella konkurrensen är hård, och att ta vara på digitaliseringen är avgörande för fortsatt konkurrenskraft. Sverige behöver en reformagenda, så att en ny generation företag kan växa, utvecklas – och bidra till fler jobb och ökad välfärd.

Företagsrapporten 2017 (pdf)