Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Arvsrätt och arvsklasser - vem ärver mig?

Det finns flera faktorer som påverkar hur ditt arv fördelas och många ställer sig kanske frågan – vem ärver mig? Läs mer om arvsrätt, arvsklasser och se hur olika arvsordningar kan se ut när inget testamente finns.

Family arm in arm outside apartment

Vad är arvsklasser och arvsordning?

Arvsordningen reglerar vem som har rätt till ett arv och i vilken ordning personerna har arvsrätt. Arvsklasser är grupper av släktingar som kan ärva dig. Totalt finns tre arvsklasser i Sverige. Den första arvsklassen - bröstarvingarna - är de som ärver först. Bröstarvingar kan aldrig bli arvlösa genom ett testamente. Storleken på arvet kan dock påverkas. Vidare så kan en lägre arvsklass aldrig ärva någon, förrän den övre arvsklassen är helt uttömd på arvingar. Detta betyder att om du har barn så blir inga andra arvingar aktuella för arv. 

Arvsklass 1

Den första arvsklassen - bröstarvingarna - består av den avlidnes barn och barnbarn.

Arvsklass 2

Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn.

Arvsklass 3

Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- eller farföräldrar, fastrar, mostrar, samt far- och morbröder.

Tillhör partnern som blir kvar någon arvsklass?

Efterlevande maka/make tillhör ingen arvsklass då inget släktskap finns. Bröstarvingar får dock vänta på sitt arv tills båda föräldrarna gått bort om de fortfarande var gifta. Detta då efterlevande make/maka ärver innan gemensamma barn med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att personen som blir kvar kan förbruka och använda arvet fritt, men är begränsad att testamentera arvet till någon annan.

Inte heller efterlevande sambo finns inte i någon arvsklass. Sambon som blir kvar saknar även legal arvsrätt - oavsett om de hade gemensamma barn eller inte. För att få ärva behöver alltså sambos skriva testamente eller gifta sig.

Partners tillhör ingen arvsklass

Olika arvsrätt för gifta och sambos

Gifta ärver varandra fullt ut, men bara om det inte finns barn i äktenskapet eller om alla barn är gemensamma. Om ett gift par inte har gemensamma barn men båda makarna har barn sedan tidigare så ärver de barnen allting, om det inte finns ett testamente.

Sambor ärver inte varandra. Om någon avlider tar var och en sina tillgångar och sina skulder. Den efterlevande sambon kan dock begära bodelning av den gemensamma bostaden och bohag, till exempel möbler och hushållsmaskiner som är avsett för det gemensamma hemmet. Vill man att efterlevande sambon ska få ärva generellt sett måste man skriva ett testamente.

 • Om du är gift utan barn

  Är ni gifta utan barn så är det din make eller maka som ärver dig med fri förfoganderätt.

 • Om du är gift med gemensamma barn

  Om du är gift och ni har gemensamma barn så är det först och främst din make eller maka som ärver dina tillgångar med fri förfoganderätt. Barnen får tillgång till sitt arv först när båda föräldrarna gått bort. Om någon av de gemensamma barnen gått bort så går den delen av arvet till dennes barn.

 • Om du är gift med gemensamma barn och särkullbarn

  Har du och den du är gift med både gemensamma barn och särkullbarn så får partnern och särkullbarnen tillgång till sin del av arvet direkt. Din partner ärver det gemensamma barnets del med fri förfoganderätt. Era gemensamma barn får sitt arv först när båda föräldrarna gått bort.

 • Om du är gift med barn från tidigare förhållande

  Är du gift och endast har barn från tidigare förhållande så ärver inte din partner dig, tillgångarna delas lika mellan dina barn. Har någon av barnen gått bort är det dennes barn som ärver den delen. Din partner kan däremot ha bodelningsrätt.

 • Om du är sambo utan barn

  Om du och din partner är sambos och ni inte heller har några barn, då är det först och främst dina föräldrar som ärver dig. Om dina föräldrar har gått bort så fördelas arvet mellan dina syskon, och skulle något syskon gått bort så går arvslotten till dennes barn. Finns det varken föräldrar, syskon eller syskonbarn i bilden så delas arvet mellan dina mor- och farföräldrar. Om båda eller ena mor- eller farföräldern gått bort så går den delen av arvet till din moster, faster, morbror eller farbror. 

 • Om du är sambo med gemensamma barn

  Är du sambo och ni har gemensamma barn, så är det först och främst era gemensamma barn som ärver alla dina tillgångar. Skulle någon av barnen ha gått bort men denne har egna barn så får de den delen av arvet. Din sambo har ingen rätt till arvet enligt den svenska arvsordningen, däremot kan sambon eventuellt ha bodelningsrätt till gemensam bostad och bohag.

 • Om du är singel utan barn

  Om du är singel utan barn så är arvsordningen enligt arvsklasserna. Detta innebär att det i första hand är dina föräldrar som ärver dig. Om dina föräldrar inte finns kvar i livet, är det dina syskon som ärver dig. Därefter kommer dina syskonbarn, dina mor- och farföräldrar och sist fastrar, farbröder, mostrar och morbröder.

Vill du ha hjälp med frågor kring arv?

Vill du ha hjälp med frågor kring arv och arvsrätt? Till exempel med att skriva ett testamente? Som kund hos oss får du hjälp av Familjens Jurist till förmånligt pris.

Kan ett testamente ändra fördelningen?

Med ett testamente kan du ändra fördelningen av dina tillgångar. Däremot kan du aldrig testamentera bort en laglott, som är hälften av en arvslott.

Vad händer om det inte finns arvingar?

Om inga arvingar finns enligt arvsordningen och arvsklasserna - eller testamente - så tillfaller arvet den allmänna arvsfonden.

Andra läser också

 • Dödsbo och bouppteckning

  Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när någon går bort. Här hittar du information om hur du tar hand om dödsboet, bouppteckning och annat som behöver göras.

  Hjälp när en närstående gått bort - checklista
 • Arvskifte – dela upp arv

  Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Swedbank till arvingarna.

  Så här delas arvet upp
 • Bodelning och bodelningsavtal – så funkar det

  Hur funkar det med bodelning och bodelningsavtal? Som gift har du rätt till hälften av era gemensamma tillgångar vid en bodelning. För sambos gäller andra regler. Men det går att skapa ekonomisk trygghet i alla samlevnadsformer – genom aktiva val.

  Bodelning och bodelningsavtal