Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Myter bromsar hållbart sparande

Sju av tio kan tänka sig att spara i hållbara fonder – men bara en av fyra gör det i dag. Med bättre information kan både sparare och klimat bli framtidens vinnare.

På samma sätt som dagens konsumenter ställer allt högre etiska krav på den mat de köper, har allt fler fått upp ögonen för att det även går att påverka frågor om miljö och mänskliga rättigheter med hjälp av sina investeringar.

En Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna* visar att en klar majoritet – sju av tio – kan tänka sig att investera i fonder med hållbarhetsprofil.

Men steget från att kunna tänka sig att investera i en hållbar fond, till att faktiskt göra det, är fortfarande stort för många. Bara en av fyra tillfrågade i undersökningen uppgav att de gjorde det, i skarp kontrast till hur många som kunde tänka sig det.

Så varför är glappet stort mellan tanke och handling? En förklaring kan vara seglivade myter, menar Liza Jonson, vd för Swedbank Robur. Många tror nämligen fortfarande att en hållbar fond automatiskt innebär lägre avkastning.

– Den som vill investera i framtidens finansiella vinnare bör tvärtom rikta blicken mot just den typen av sparande. För om pengar ska växa på sikt, krävs att de investeras i bolag som tar de långsiktiga utmaningarna på allvar, resonerar Liza Jonson.

Yngre människor är mer benägna att spara sina pengar i hållbara fonder** och kvinnor är generellt mer öppna än män för att låta hållbarhet vara en investeringsfaktor.

Men eftersom många fortfarande tror att avkastningen är lägre på hållbara fonder har fondförvaltarna ett stort informationsarbete framför sig, konstaterar Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur. Hon och hennes kollegor jobbar numera aktivt för att slå hål på seglivade myter och bli bättre på att vägleda de kunder som vill göra hållbara val:

– Nyligen Svanenmärktes exempelvis fem av Swedbank Roburs hållbarhetsfonder, vilket gör det enklare för sparare att hitta fonder som klarar tuffa hållbarhetskrav, säger Eva Axelsson.

Fotnot

*Undersökningen genomfördes under oktober 2017. Över 3 000 personer deltog i undersökningen.

** Med hållbara fonder avses Swedbank Robur fonder som placerar i bolag med ett bra och relevant hållbarhetsarbete, utifrån särskilt uppsatta kriterier. De företag som ingår i fonderna uppfyller extra hårda krav på att följa riktlinjer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik. Hållbarhetsarbetet i fonderna kan variera beroende på fondtyp, placeringsinriktning, marknad och bransch.
Värt att tänka på är att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på https://www.swedbankrobur.se/fonder/.