Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Kundservice

Så kan du lära barn om pengars värde!

Det är viktigt att prata pengar med sina barn och lära dem grunderna i privatekonomi. Barn som tidigt lär sig hushålla med sina pengar, förstår pengars värde och sparar regelbundet, känner mindre oro och stress kring ekonomi. De bråkar också mindre om pengar med sina föräldrar. Så här kan du som vuxen lära ditt barn att hantera sin ekonomi.

Att ha koll på pengar är något man har nytta av hela livet, och att tidigt börja prata om pengar och om vad saker kostar i familjen hjälper ditt barn att få en förståelse för pengars värde.
Här är några enkla tips för att lägga en bra grund för ekonomisk förståelse hos ditt barn:

  1. Försök att prata enkelt och lustfyllt om ekonomi. Om barnen tycker att det är roligt blir de förhoppningsvis intresserade.

  2. Prata om vad saker kostar, till exempel mat och kläder. I takt med att barnet blir äldre kan man prata om att man i ett hushåll får räkningar att betala varje månad, och hur fördelningen kan se ut mellan nödvändiga kostnader – som bostad och mat – och nöjen, som restaurangbesök och resor.

  3. Berätta hur man gör en budget för att ha koll på hur mycket pengar man får in och hur mycket pengar som går ut. 

  4. Hjälp barnet att förstå att det är viktigt att spara, och ge gärna exempel på hur du själv sparar pengar för att ni i familjen ska kunna göra roliga saker. Berätta att ett sparande också gör att man klarar oväntade utgifter bättre och får en tryggare ekonomi. 

  5. Privatekonomi handlar för de flesta om att prioritera vad pengarna ska gå till. En del utgifter är fasta, de kan man inte påverka. Andra utgifter är rörliga, här kan man spara pengar som man kan prioritera att använda till annat. Vilka utgifter har ni i ert hushåll som ni kan påverka och prioritera annorlunda?