I år firar golfbanan 30 år och det har sedan 1987 varit golf som huvudfokus på anläggningen. Många år innan dess användes byggnaderna som idag är klubbhus till hushållsskola. Golfklubben består idag av omkring 900 medlemmar och besöks även av utomstående golfare, så kallade greenfeegäster som kommer för att spela på banan. Närheten till slottet gör samarbetet mellan golfklubben och slottshotellet till en självklarhet berättar Hanna. Många gäster som besöker oss bor även över på slottet och vice versa. Föreningen drivs av styrelsen som med sina anställda på kansliet och banan sköter anläggningen året om.
-Vi är cirka 10 anställda här under ett år, några har kortare sommarjobb, några har säsongsanställningar ute för skötsel av banan och så är vi några som jobbar lite mer och sköter andra
delar. Hanna själv är klubbchef med det övergripande ansvaret och jobbar mycket med den administrativa delen på klubben. Hon är dessutom tränare och håller kurser och privatlektioner för spelare som vill lära sig mer.

Sport för alla

Golfen är en sport som passar för alla åldrar, något man ofta kan se ute på banorna.
– Vi kan ibland se tre generationer ute på banan tillsammans som spelar, det är ju ganska unikt att man kan utöva samma sport tillsammans även om man är på olika nivå kunskapsmässigt. Här spelar man tillsammans men sköter sin egen boll och det gör också att det blir en social sport.

På klubben finns även möjlighet för juniorer att träna och spela och föreningen har spelare som är alltifrån 5 år upp till närmare 80 år. Banan består av 18 hål och tar ca 4 - 4,5 timme att spela sig runt. Den ligger belägen vid både lite vatten, skog och mer öppna marker vilket gör att det även krävs en del skötsel för att hålla banan i gott skick. 

Gräset behöver på sina ställen vara omkring 3,5 mm utan skadedjur och angrepp som förstör grönska, en inte helt lätt utmaning i alla väder. Säsongen sträcker sig mellan april – oktober, lite beroende på väder och vind. För den riktigt entusiastiske finns det även möjlighet att spela vintertid på den tillfälliga banan som är tillgänglig under lågsäsongen.

Framtidsplaner

Nu under vintern finns det redan planer på vad som behöver göras, bland annat ska en del skog på banan tas ner, bevattning och dränering ska ses över och arbetet med fortsatt utveckling av klubben fortsätter.
- Vi jobbar ständigt med att ge våra spelare och gäster en bra upplevelse och leverera en stor tillgänglighet av banan och träningstider.