Med närmare 240 hektar skog finns det en del att göra. För med skogen är det precis som mycket annat, den måste skötas om den ska ge ett bra resultat. Det ska röjas, gallras, avverkas, planteras nytt och underhållas för att både växt och djurlivet ska få de bästa av förhållanden att leva och växa i.

Rapporten skogsbarometern som årligen undersöker hur marknaden, skogskonjunkturen och ägarna till skogen tycker och tänker sammanfattar året 2021 med följande insikter.

  • En stark skogskonjunktur, speciellt för sågade trävaror, har bidragit till rekordexport för skogsindustrin under 2021.
  • Skogsägarnas syn på virkespriserna är mer positiva än i fjol, 55 procent tror att timmerpriset stiger och 39 procent att priset på massved går upp de närmaste åren.
  • Sju av tio skogsägare tror på stigande priser på skogsfastigheter de kommande åren vilket är samma andel som i fjol.
  • Granbarkborren fortsätter att påverka skogsägarna även om skadorna totalt sett är färre under året än 2020.

I Jakobs skogar är det granen som dominerar, lite lövskog finns fortfarande men det är granen som är det mest lönsamma trädslaget. Just nu är det stor efterfrågan på sågat virke, vilket också gör att priset är högt och skogsägaren får en större peng tillbaka för det som avverkas och säljs.Processen från det att man planterar tills det att skogen är så pass stor och gammal nog att man kan avverka och sälja virket är lång, upp emot 70 år kan det ta för en skog att växa upp. En process som under tiden kräver en del planering och aktiva val under tidens gång menar Jakob. -Jag strävar efter att hålla ett aktivt skogsbruk, där jag ger min skog rätt förutsättningar för både tillväxt och kvalitet. I praktiken innebär det att återplantera snabbt efter en avverkning innan undervegetationen blir för stark för att sedan röja och senare gallra i rätt tid. Skogen styr när till exempel en gallring skall ske medan jag försöker anpassa slutavverkningarna efter hur marknaden ser ut berättar Jakob.

Han understryker också att det är ett ansvar som skogsägare, att förvalta och ta hand om den naturresurs det faktiskt är. Jag vill kombinera en produktiv skog med hög tillväxt och hög kolinlagring med ett rikt djurliv. Därför är det viktigt att tänka steget längre och kanske inte röja undan allt sly som växer runt omkring träden, det som för djuren blir mat och som gör att de inte äter och förstör det som ska växa vidare och sedan avverkas.

När skogen väl avverkas tar man oftast hjälp av ett företag som med sina skogsmaskiner smidigt kan ta sig in i skogen, avverka det som ska ner och det timmer som tagits ner hämtas av en timmerbil och körs iväg. Slutprodukten av det hela blir allt som oftast virke men i Sverige används idag skogen till att göra bland annat massa till papper, textilier, förvandlas till energiprodukter eller bioprodukter som tallolja eller terpentin.

Men varför äga skog? Ur Jakobs perspektiv finns det flera vinklar som han beskriver. -Dels har det över tid varit en bra investering och placering som ger en stabilitet i vårt företag. Skogsbruket är intressant och stimulerande men ger också utrymme för rekreation, jag tycker om att vistas i skogen och är mycket jaktintresserad. Min tanke är att när jag i framtiden trappar ner på arbetet istället ägna mig åt att jaga och ta hand om skogen, sysslor som kombinerar både nöje, rörelse och frisk luft, det tror jag är bra avslutar Jakob