Du är ny i rollen som VD för Vara Konserthus, hur känns det hittills?

- Det är roligt och framförallt en ynnest att få möjligheten och förtroendet att leda vår verksamhet. Vara konserthus har sedan huset byggdes för 17 år sedan varit väldigt framgångsrikt och vuxit under åren, inte minst nu i form av Sparbanken Blackbox. Resten av kultursverige har tittat förundrat mot Vara en liten ort som vågar satsa så mycket på kulturen. Det är ett fantastiskt gäng medarbetare jag mött här på konserthuset och vi känner att det vi gör är både meningsfullt och viktigt. Med det sagt var det en konstig tid att börja på, jag klev in i lokalerna för min första arbetsdag den 4:e maj och då var vår verksamhet helt stängd och all personal jobbade hemma. Det är mitt första jobb som VD så det är mycket att sätta sig in i kring ledarfunktionen men jag har ett bra nätverk med mig sedan mitt tidigare yrkesliv och känner vår styrelse väl då jag själv har suttit som ledamot innan jag fick det här uppdraget. Det finns också en generositet över landet bland våra kollegor inom kulturen och vi delar mycket information, kunskap och tankar emellan oss, vi sitter ju alla i samma båt.

Vad innebär ditt uppdrag på konserthuset?

- Mitt uppdrag är att leda och styra verksamheten, det övergripande ansvaret där jag sällan är inne i några detaljer och styr. Jag har ansvar för medarbetarna, ekonomin och kvalitén på det vi gör. Jag försöker hitta de rätta strategierna för att uppfylla vårt uppdrag på bästa sätt. Just nu jobbar vi med våra visioner för Sparbanken Blackbox, den invigdes ju i november förra året och vi hann precis genomföra ett par större event och konserter innan pandemin slog till och vi fick stänga ner. Den ger oss stor flexibilitet och många möjligheter som vi vill utnyttja på bästa sätt och där blir mitt jobb att förvandla våra visioner till strategier för att se var vi ska börja och hur vi ska prioritera för att fortsätta skapa magiska föreställningar för vår publik att njuta av.

Hur har coronapandemin påverkat er verksamhet?

-Vi har påverkats ganska kraftigt då förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer gjorde att vi tvingades att stänga ner all vår verksamhet. Under våren jobbade vi för fullt med att boka om och flytta fram så mycket av det vi kunde i tiden. Vi är glada över att ha förstående ägare i form av Vara kommun och Västra Götalandsregionen som stöttar oss trots det ekonomiska bortfall vi haft då vi tappat omkring 75% av våra biljettintäkter. Efter semestrarna samlades vi här på jobbet igen fast beslutna om att hitta ett sätta att öppna konserthuset igen. Nu kan vi erbjuda ett fint program med lite färre aktiviteter än vanligt men med föreställningar som går att genomföra på ett säkert sätt.

Vilka föreställningar kan man få se hos er under kommande höst och vinter?

-Vi försöker hålla bredden om än i nya format då det krävs lite justeringar i programmet för en mindre publik. Men det blir både dans, familjeföreställningar, cirkus och vårt Bohuslän Big Band spelar också vid flera tillfällen. Det speciella läget ger nya öppningar för kreativiteten och det ger oss både nya idéer och möjligheter.

Slutligen, vad har du själv för favorittyp av föreställningar
som du vill tipsa fler att ta del utav?

- Svår fråga, jag har själv en lång bakgrund inom musiken där jag senast kommer från Göteborgs Symfoniker, jag är utbildad violinist och har haft en yrkesroll fokuserad på klassisk musik, så den ligger mig såklart varmt om hjärtat. Men det är svårt att välja, jag uppskattar verkligen bredden som Vara Konserthus kan erbjuda. Ska jag plocka ut något som drabbar mig allra mest är det nog dans, den är så fysisk och kan verkligen göra mig berörd, drabbad och imponerad.