Det hela började redan 1976 när Arne Johansson startade upp verksamheten. Senare kom sonen Ulf Johansson in i bilden och han är än idag verksam som ägare. Företagets första kund som var Arla finns kvar än idag och trots att affärsidén är densamma som då har mycket hänt sedan dess. Sven Lans är sedan årsskiftet nytillträdd vd på företaget och har inte mindre än 300 kollegor och 110 lastbilar som kör över södra Sverige, ända från Stockholm och nedåt. Med huvudkontor i Götene och lastbilar utplacerade på 6 orter i landet är det med en gedigen planering och stort fokus på logistiken. För Sven är vardagen fylld av ledningsfrågor och ledarskap, sin egen syn på arbetslivet beskriver han med glädje, driv och intresse, något han jobbar för att alla anställda på GKT ska känna och uppleva.

Arbetsliv inom industrin

Sven kommer ursprungligen från Lundsbrunn har sedan barnsben haft en inblick i åkeribranschen då det funnits i släkten i många år. Själv hamnade han redan som ung inom plåtbranschen när första sommarjobbet var på ett plåtslageri i Vinninga. Efter några år gick han vidare till sin pappas företag och började jobba som säljare, några månader därefter gick pappan bort och Sven fick ta över företaget.

– Att vara 22 år och vd för ett etablerat företag var inte planen men det är tack vare duktigt folk runtomkring som jag klarade det, det är en jättestyrka att ha ett nätverk och det har jag haft nytta av hela min karriär berättar Sven. 2013 sålde han företaget och har därefter fortsatt som vd på ytterligare ett lokalt företag innan han nu landat i ett av Skaraborgs största åkerier.

Logistiken

Efter många år av kraftig tillväxt är det nu dags att fokusera på två viktiga delar berättar Sven.

– Att bli en attraktivare arbetsgivare och jobba för en ökad lönsamhet. Det är stora kostnader och små marginaler. Vi behöver se till att vi kör så effektivt som möjligt, säkerställa att vi tar rätt rutter och inte förlorar tid och drivmedel på omvägar och att vi kan erbjuda vår medarbetare dom bästa förutsättningarna.

Att lastbilarna behöver rulla dygnets alla timmar är inte helt lätt att få ihop. Transportledningen är bemannad dygnet runt och ser till att personal rings in om någon blir sjuk eller om varor behövs tas om hand om en bil går sönder.

– Vi har en utmaning i att erbjuda våra medarbetare de arbetstider som vissa av våra konkurrenter i området har men vi jobbar ständigt på att vara en bra arbetsgivare och erbjuda ett arbetsliv som många trivs med.

Framtidens arbetsgivare

Företaget samarbetar med gymnasieskolorna runt om i Skaraborg som har transportlinjen som gymnasieutbildning. Det leder i många fall till att unga tidigt får lära sig rutiner och skaffa sig erfarenheter från det faktiska arbetslivet och är sedan redo för ett arbetsliv som yrkeschaufför eller mekaniker. För några kan det innebära en anställning hos GKT direkt efter studenten.

– Vi ser ett ökat intresse för transport och mekaniken, inte minst hos unga tjejer, något vi ser positivt på, att köra lastbil eller meka i verkstaden är inte bara ett yrke för killar, det kan alla göra så länge man tycker att det är kul och har rätt kunskaper säger Sven. Internt hos GKT jobbar man även med att utbilda handledare ur personalen som tycker att det är extra roligt att lära ut och dela med sig för att säkerställa att de praktikanter och nyanställda som kommer får en bra start och rätt introduktion.

Hur framtiden inom branschen ser ut kan man bara gissa sig till, men att saker kommer behöva transporteras är en sak som är säker. Hos Götene Kyltransporter finns idag 16 lastbilar som drivs på biogas, vilket bidrar till ett minskande utsläpp och en mindre negativ påverkan på miljön. I hela landet finns det omkring 400 lastbilar som drivs på biogas och det är viktigt för GKT att göra vad man kan för att transportera varor över landet på ett så bra sätt som möjligt. Alla persontjänstebilar drivs på el, på fryslagrets tak finns en solcellsanläggning och chaufförerna får bonus för bränslesnål och miljövänlig körning. Fordonsdatorerna i lastbilarna följer chaufförerna körsätt som ger data som sedan ligger till grund för olika former av belöningar, det är alltså inte bara naturen som är vinnare hos GKT.