Ingemar är en av våra lantbruksrådgivare och jobbar på vårt kontor i Vara. 1980 började han jobba hos oss och mycket har hänt sedan dess. I sin yrkesroll möter han lantbrukare och ger rådgivning kring ekonomin i alltifrån mindre ärenden till större investeringar som öppnar nya möjligheter för företagens verksamheter.

Vi har lantbruksrådgivare i banken som jobbar på alla våra fyra kontor och bara i vårt verksamhetsområde skiljer sig inriktningarna på lantbruksföretagen. Om man till exempel tittar på den södra delen av vårt område så är det mjölk och växtodling som dominerar i Essunga och i Vara är lantbruket starkast inom växtodling, grisar och fjäderfä. På åttiotalet var antalet potatis- och jordgubbsodlare betydligt fler än idag i Vara.
  

Då och nu

Överlag har lantbruket gått från att hos många vara i en mindre skala till att idag ha vuxit och lantbrukarna har behövt satsa för att kunna finnas kvar. Ingemar beskriver det som mer kapitalintensivt då det idag är ett högre pris på det man investerar i, större maskiner, högre markpriser och storleksrationaliseringen har ställt högre krav på modern teknik. Teknikutvecklingen har lett fram till mjölkrobotar och andra tekniska lösningar för automatisering som även gett en bättre arbetsmiljö.
– Jag skulle säga att en stor förändring är att lantbrukaren gått ifrån att vara en livsstilsbonde till en affärsmässig företagare. Det finns idag en imponerade bred kompetens inom lantbruksföretagen. Många har även fått lära sig att iklä sig rollen som arbetsgivare till flera medarbetare i takt med att gårdarna och kapaciteten vuxit berättar Ingemar. En annan stor förändring som nämns är Sveriges EU-inträde 1995.
  

Trenders påverkan

Som mycket annat idag har trender och stora händelser i samhället betydelse även för den gröna näringen. Ökad efterfrågan på snabbmat, ekologiskt producerade produkter, närproducerat och produkter som efterfrågas av veganer är trender som lantbrukaren måste förhålla sig till enligt Ingemar. Förr visste man till exempel att mjölken kom från kon men nu kan den komma som en havreprodukt.
  

Framtiden

Hur framtiden blir är det svårt att sia om men som det ser ut nu lär storleksrationaliseringen fortsätta bland lantbruken. Miljö och hållbarhet är och förblir en stor fråga i lantbruket. Lantbrukaren måste arbeta med odling och uppfödning i samklang med naturen och miljön för att uppnå långsiktig lönsamhet.
– Ett exempel på en stor framtidssatsning är just Anders Gunnarsson som med fokus på att använda fotosyntesen som grund för att bli självförsörjande på bland annat foder, el från biogas och samtidigt producera ett kött under konceptet Hållbarhetsgrisen berättar Ingemar.
– Med rätt skötsel, rätt marknadsföring och en god affärsidé har lantbrukarna alla chanser att etablera sig och jobba fram fina verksamheter. Vi vill fortsätta att vara en samarbetspartner till våra lantbrukskunder för att möjliggöra framtida investeringar och tillväxt avslutar Ingemar.