Vad betyder hållbarhet för er på Götenehus?

För oss innehåller hållbarhet flera aspekter: miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och affärsetik. Vi låter FN:s globala Agenda 2030 löpa som en röd tråd genom vårt hållbarhetsarbete. Det innebär att synsättet genomsyrar vår verksamhet från det lilla till det stora och fungerar som drivkraft också inom vårt utvecklings- och innovationsarbete. Vi vill bidra till ett långsiktigt hållbart boende och arbetar ständigt med att utveckla våra hus och bostadsområden på ett pålitligt, ansvarstagande och etiskt sätt. Vår målsättning är att skapa bekväma, trivsamma och sunda hem och attraktiva bostadsområden som tar hänsyn till hållbarhet under hela processens gång.

Hur bygger ni hållbart?

De bostäder vi bygger har väggar som tillhör de mest välisolerade på marknaden. Vi arbetar aktivt med att minimera värmeläckage i bostädernas ”skal” (väggar, fönster, dörrar och vindsbjälklag) för att hålla nere energiförbrukning. Därför provtrycker vi alltid våra bostäder för att säkerställa skalets täthet. Idag ligger våra bostäders genomsnittliga energiförbrukning 65% under Boverkets krav. Vi erbjuder hög kvalitet på alla inredningsval för att göra det enkelt att skapa långsiktigt hållbara hem för våra kunder. Och vi utrustar bostäderna med energibesparande fönster, vitvaror och snålspolande blandare. I våra bostadsområden ska det vara enkelt att ta cykeln och välja bort bilen i en trygg och hälsosam kvartersmiljö.

Vad finns det för fördelar rent hållbarhetsmässigt
med ett trähus?

Trä är ett helt förnybart byggnadsmaterial som vi kan bruka utan att påverka tillgången för framtida generationer. Trä binder koldioxid under hela sin livstid då fotosyntesen innebär att de växande träden lagrar koldioxid i form av kolföreningar och ju snabbare skogen växer desto mer koldioxid fångas upp. Det gör trä till ett utmärkt val när det gäller resurshushållning, energianvändning och minskade koldioxidutsläpp. Att tillverka bostäder av trä kräver helt enkelt mindre energi än andra materialslag.

Hur ser intresset ut på marknaden?

Vi märker att hållbarhet blir en alltmer viktig aspekt för våra kunder. Våra privatkunder efterfrågar exempelvis låg energiförbrukning, solceller och andra hållbara tillvalsprodukter. På B2B-sidan ser vi ett större intresse för att bygga bostäder som är miljöcertifierade enligt miljöstandarder som exempelvis Svanen.

Hur jobbar ni med hållbarhet internt i ert företag?

Vi har till exempel en egen solcellspark på fabriksområdet i Götene. 16% av vår elförbrukning kommer härifrån. Solcellsparken är ett naturligt utvecklingssteg för oss och en del i vår ambition att minska och effektivisera användandet av resurser, både för oss som koncern och för våra kunder och uppdragsgivare. Vi har också ett eget hyvleri där vi bland annat producerar träpanel till våra egna produktioner och tar vara på spillet genom att tillverka briketter för värmeverk. Vi jobbar också mycket med social inkludering i vårt sociala hållbarhetsarbete. Det betyder att våra arbetsplatser och fabriker är utformade för att skapa en god arbetsmiljö för våra anställda. Vi ser exempelvis till att ha bra utrustning i fabriken för att skapa en jämställd arbetsplats där fysisk styrka inte har någon betydelse. Vi arbetar aktivt med att ta emot och lära upp lärlingar, praktikanter och personer med nedsatt funktionsförmåga som behöver ta ett steg in på arbetsmarknaden.