Projektet Frysta grönskördade bönor är ett initiativ baserat
på behov, efterfrågan och möjligheter som en lokal produktion av åkerbönor skulle innebära. Slutmålet med projektet är en smaklig grönskördad åkerböna avsedd för livsmedel. Idag används åkerbönan främst som djurfoder men genom att förfina odlingsprocessen och hitta bönsorter med smak och egenskaper som passar i livsmedelsproduktion.

Det finns en stor efterfrågan på att använda bönor, dels förvällda eller frysta, samt i tillverkningen av till exempel pasta eller snacks. Den svenska åkerbönan kan även ersätta importerade produkter så som sojabönor som idag främst odlas i Nord- och Sydamerika.
  

Projektet ger ringar på vattnet

Under 2020–2022 driver Agroväst projektet och jobbar från grunden i att hitta de optimala förhållanden för odling, skörd och vilka typer av bönor som är goda att konsumera. Under förra året genomfördes ett första år av odling i närheten av Naturbruksgymnasiet på Nuntorp där även jordbrukseleverna har varit delaktiga.
– Att redan från start ha med sig unga odlare är för oss en självklarhet och något som är av stor nytta både för oss och ungdomarna som sedan går ut i arbetslivet. Vi vill fånga intresset för bönodling, skapa diskussion och sprida kunskap i ämnet, ju fler odlare vi har desto bättre, säger Thomas Börjesson, projektledare.

Av Sveriges åkerareal är det idag 2% som används för odling av baljväxter. Intresset för att börja odla bönor är stort och inom projektet jobbas det även fram vilka förutsättningar odlingen kräver, när och hur man bäst skördar och hur frysningsprocessen bör se ut för att bli så lyckad som möjligt.
– Projektet ger positiva ringar på vattnet för många inom branschen, vi ser att det saknas maskiner med egenskaper för att kunna skörda en stor mängd bönor på rätt sätt, vilket ger ett utvecklingstillfälle för maskinindustrin att jobba fram en lösning som kommer efterfrågas av våra odlare säger Thomas.
 

Naturlig gödning

Åkerbönan är en bra avbrottsgröda för den som odlar spannmål, ett år med odling av bönor ger en positiv effekt på jorden och är ett bra komplement för de som odlar mycket spannmål.
– I praktiken innebär det att en större spridning bland odlarna ger positiva miljöeffekter både för lantbruken i form av naturlig gödning och fler odlare ger ett jämnare flöde med bönor till marknaden.