Meny

Tidigare återinvesteringar

Sparbanken Blackbox

På Vara konserthus hittar du sedan 2019 det helt nya scenrummet Sparbanken Blackbox.

Vilans fritidsområde

Vilans fritidsområden har många syften. Det breddar föreningarnas verksamhet med möjlighet till större arrangemang.

Sparbanksstödet

När coronaviruset covid-19 slog till under våren 2020 var det många som drabbades hårt.

Kundmiljonen

Under 2020 fyllde Sparbanksstiftelsen Skaraborg 20 år. Detta firade vi med att dela ut en Kundmiljon.

Sparbanken Horse Arena

Sparbanken Horse Arena

I Skaraborg är de gröna näringarna starka och viktiga. Som en del av detta kommer Västra Götalandsregionen att bygga en ny skola i området runt Axevalla travbana.

Upplev Rösjö mosse

Under 2021 kommer Rösjö Mosse, ett naturreservat några kilometer sydväst om Hornborgasjön, att utvecklas som besöksmål genom en tillgänglighetsanpassad vandringsled med tillhörande rastplatser, utkikstorn, toalett och informationstavlor. Projektet genomförs av Vara kommun i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland och möjliggörs med stöd från oss.

Rössjö mosse

Discgolf i Lundsbrunn

Under sommaren 2021 färdigställdes en discgolfbana i Lundsbrunn. Banan har 18 hål och är godkänd för tävlingar. Discgolfen är ett bra komplement till andra aktiviteter i Lundsbrunn för såväl boende som besökare.

Lundsbrunn Discgolf

Lokal produktion av grönskördade frysta bönor

Projektet syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor i västra Skaraborg och Dalsland. Målet vid projektets slut är att ha skaffat sig ny kunskap och funnit nya samarbeten gällande odling och förädling av gröna bönor, som kan möjliggöra att starta upp en lokal förädling av grönskördade bönor i större skala.

Multiarena på Bergevi idrottsanläggning

I Essunga, på området Bergevi idrottsanläggning, anläggs under 2021 en multiarena med möjligheter att utöva spontanidrott för alla. Exempelvis kan man spela fotboll, landbandy, basket, handboll, tennis och badminton. Projektet vill bland annat bredda målgrupperna för barn, främja rörelse och motion samt stärka den lilla landsbygdsorten och göra det mer attraktivt att bosätta sig på platsen.