Meny

Tidigare återinvesteringar

Varje år återinvesterar vi i lokala projekt som ska göra vårt verksamhetsområde attraktivt att bo i, verka i och att besöka. Målet är att våra återinvesteringar ska stärka tillväxten och utvecklingen i Skaraborg och göra regionen starkare inom kultur, idrott, forskning, utbildning och näringsliv.

Livet i Skaraborg

Livet i Skaraborg

Livet i Skaraborg är en satsning på en inflyttarservice för människor som ska eller vill flytta till Skaraborg. En av Skaraborgs största tillväxtutmaningar är hur arbetsgivarna ska lyckas attrahera och rekrytera den nyckelkompetens de är i behov av för att kunna fortsätta växa och utveckla sina verksamheter; vi behöver mer kompetens och fler människor. Livet i Skaraborg är en del av lösningen, där Skaraborgs 15 kommuner presenteras och paketeras på ett samla sätt. Eftersom vi vill att Skaraborg ska växa är det här ett spännande projekt för oss.

Ung Företagsamhet in Skaraborg

Ung Företagsamhet

Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga och det behövs många nya företagare och företagsamma medarbetare för att säkra Skaraborgs, och Sveriges, tillväxt. Ung Företagsamhet är en organisation som gör viktiga insatser för att stärka våra ungdomars entreprenöriella förmågor. Vi återinvesterar årligen i Ung Företagsamhet Skaraborgs utveckling och vi är SM-värdar för de elever som får tävla för Skaraborg på SM.

Sparbanken Skaraborg

KLIV - Kunskapsdrivet lantbruk i Väst

Projektet som drivs av AgroVäst ska utveckla klustersamverkan inom de gröna näringarna och stärka stödstrukturerna för att sprida forskningsresultat och goda exempel. Genom att samordna Agrovästs sex forsknings- och innovationsprogram; mjölkprogrammet, köttprogrammet, precisionsodling Sverige, tillväxt trädgård, mark- och vattenvård samt framgångsrikt företagande, med Agroväst Gröna mötens verksamhet stärks kopplingen mellan forskningsaktörer och företag verksamma inom lantbruksbranschen i Västsverige.

Sparbanken Skaraborg

Navigator Scale Up

Science Park Skövde Navigator Scaleup är ett tillväxtprogram för mikro- och småföretag i Skaraborg som vill växa. Genom programmet får företag stöd i att skapa utrymme för ett hållbart och strategiskt arbete för att möta morgondagens behov och bli mer lönsamt. Upplägget baseras på en prisbelönt metod som tillhandahålls genom Stiftelsen Navigator.

Sparbanksstödet

När coronaviruset covid-19 slog till under våren 2020 var det många som drabbades hårt.

Kundmiljonen

Under 2020 fyllde Sparbanksstiftelsen Skaraborg 20 år. Detta firade vi med att dela ut en Kundmiljon.

Sparbanken Horse Arena

Sparbanken Horse Arena

I Skaraborg är de gröna näringarna starka och viktiga. Som en del av detta kommer Västra Götalandsregionen att bygga en ny skola i området runt Axevalla travbana.

Vilans fritidsområde

Vilans fritidsområden har många syften. Det breddar föreningarnas verksamhet med möjlighet till större arrangemang.

Rössjö mosse

Upplev Rösjö mosse

Under 2021 kommer Rösjö Mosse, ett naturreservat några kilometer sydväst om Hornborgasjön, att utvecklas som besöksmål genom en tillgänglighetsanpassad vandringsled med tillhörande rastplatser, utkikstorn, toalett och informationstavlor. Projektet genomförs av Vara kommun i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland och möjliggörs med stöd från oss.

Sparbanken Blackbox

Sparbanken Blackbox

Sparbanken Blackbox är det nyaste scenrum i Vara konserthus, med plats för cirkuskonster, popkonserter, streetdance, gitarriff och monologer. Salen ger möjlighet för publik på läktare, golv, vid bord eller stående. Med sina svarta väggar blir ljusuppsättningar extra effektfulla och dess genomtänkta akustik gör att allt från kör- och kammarmusik till seminarier får perfekta ljudförutsättningar. 

Lokal produktion av grönskördade frysta bönor

Projektet syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor i västra Skaraborg och Dalsland. Målet vid projektets slut är att ha skaffat sig ny kunskap och funnit nya samarbeten gällande odling och förädling av gröna bönor, som kan möjliggöra att starta upp en lokal förädling av grönskördade bönor i större skala.

Multiarena på Bergevi idrottsanläggning

I Essunga, på området Bergevi idrottsanläggning, anläggs under 2021 en multiarena med möjligheter att utöva spontanidrott för alla. Exempelvis kan man spela fotboll, landbandy, basket, handboll, tennis och badminton. Projektet vill bland annat bredda målgrupperna för barn, främja rörelse och motion samt stärka den lilla landsbygdsorten och göra det mer attraktivt att bosätta sig på platsen.

Lundsbrunn Discgolf

Discgolfbanan Kobackabana i Lundsbrunn

Discgolfbanan i Lundsbrunn består av totalt 18 hål och är godkänd för tävlingar. Detta är en bana som passar alla spelare oavsett nivå. Banan ligger i skogsområdet runt elljusspåret i Lundsbrunn. Det är kostnadsfritt att spela och du kastar med egna discar.

Framtid Nossebro

Från platsutveckling till platsförädling

Ett projekt som drivs av föreningen Framtid Nossebro för att utveckla Nossebro. Bland annat med konst längs vägen, delar av Pilgrimsleden, grillplatser och Nosse Kvarn som samlingsplats.

 

Återinvesteringar i Skaraborg
Mottagare Projekt
Platåbergens Geopark Bergen som levebröd
Stiftelsen Drivhuset Skaraborg Studentkraft Skaraborg
Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg Historieätarna Kinnekulle
Studiefrämjandet Skaraborg Kultur i väggarna
NyföretagarCentrum Skaraborg Utbildning av rådgivare
Västergötlands Ornitologiska Förening Naturpedagogiska dagar i samband med TranVår
Skara - urval av återinvesteringar 
Mottagare Projekt
Skara konståkningsklubb Utveckling till elitklubb
Varnhems kulturmiljö ek förening Utökad tillgänglighet kring Klostersjön
Stureplan Ungdomens Hus Mötesplats för ung kultur
MEGA+ Vision och utveckling Skara stadskärna
Skara kommun Bokäventyret
Vara - urval av återinvesteringar
Mottagare Projekt
Vara kommun Skogskullespåret
Sparlösa Byalag Sparlösastenen: Sveriges mest unika runsten
Lions Club Kvänum Lions Quest ”Tillsammans”
Vara Bjertorp Golfklubb Golfstudio
Götene - urval av återinvesteringar
Mottagare Projekt
Lundsbrunns Samhällsförening Hållbar platsutveckling
Sandvikens Båtklubb Elektrifiering av båthamn
Näringslivsförening Götene Nätverk för kvinnliga företagare
Pensionärernas Bowlingklubb Götene Medlemsutveckling
Essunga - urval av återinvesteringar
Mottagare Projekt
Essunga kommun Essungas jubileumskalas
Främmestads IK Arena Bergevi
Bredöls Föräldraförening Grillplats och hockeyplan
Essunga Hembygdsförening Aktivitetsparken Inga-Lills plats