Utvecklingen av Vilans fritidsområden har många syften. Det breddar föreningarnas verksamhet med möjlighet till större arrangemang och ökar möjligheterna till nationella läger. Samtidigt öppnar projektet för en viss förändring i Vilans inriktning eftersom kultur och fritid kan kombineras på området. Det ger också en ökad livskvalitet och attraktivitet för Skaras invånare och beräknas även ge positiva effekter för näringslivet.

Hela byggnationen beräknas vara slutförd under 2024.

Tillsammans gör vi det möjligt!

Projektet genomförs med gemensamma mål och i dialog med föreningslivet i Skara. Berörda föreningar har vid flera tillfällen deltagit i diskussionerna tillsammans med kommunen och varit delaktiga i de planer som nu ska utmynna i ett nav för kultur, idrott och rekreation.