Meny

Vi utvecklar Skaraborg

Varje år delar vi ut bidrag till lokala projekt som ska göra vårt verksamhetsområde attraktivt att bo i, verka i och att besöka. Vårt mål är att de projekt vi beviljar medel till ska stärka tillväxten och utvecklingen i Skaraborg och göra regionen starkare inom kultur, idrott, forskning, utbildning och näringsliv. Här presenterar vi några av de projekt vi bidragit till.

Rössjö mosse

Upplev Rösjö mosse

Under 2021 kommer Rösjö Mosse, ett naturreservat några kilometer sydväst om Hornborgasjön, att utvecklas som besöksmål genom en tillgänglighetsanpassad vandringsled med tillhörande rastplatser, utkikstorn, toalett och informationstavlor. Projektet genomförs av Vara kommun i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland och möjliggörs med stöd från oss.

Lundsbrunn Discgolf

Discgolf i Lundsbrunn

Under sommaren 2021 färdigställdes en discgolfbana i Lundsbrunn. Banan har 18 hål och är godkänd för tävlingar. Discgolfen är ett bra komplement till andra aktiviteter i Lundsbrunn för såväl boende som besökare.

Lokal produktion av grönskördade frysta bönor

Projektet syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor i västra Skaraborg och Dalsland. Målet vid projektets slut är att ha skaffat sig ny kunskap och funnit nya samarbeten gällande odling och förädling av gröna bönor, som kan möjliggöra att starta upp en lokal förädling av grönskördade bönor i större skala.

 

Multiarena på Bergevi idrottsanläggning

I Essunga, på området Bergevi idrottsanläggning, anläggs under 2021 en multiarena med möjligheter att utöva spontanidrott för alla. Exempelvis kan man spela fotboll, landbandy, basket, handboll, tennis och badminton. Projektet vill bland annat bredda målgrupperna för barn, främja rörelse och motion samt stärka den lilla landsbygdsorten och göra det mer attraktivt att bosätta sig på platsen.