För oss är det lika viktigt att uppmärksamma de sammanhang vi är med i som att ni är med och uppmärksammar oss i era kanaler. Vi är övertygade om att det finns ett mervärde i att vi syns tillsammans och synkar vår kommunikation från båda håll. Gör vi det blir det spridning i dubbel bemärkelse.

Nedan presenterar vi olika möjligheter för oss att synas tillsammans. Har ni egna idéer? Framför dem till oss!

   

Pressmeddelande och tidningsreportage

Pressmeddelande kan vara lämpligt för att tillkännage återinvesteringen, alltså i ett inledande skede. Det kan också vara en möjlighet när något stort händer i ett projekt där vår återinvestering gör verkan. Alternativt eller som ett komplement kan vi tillsammans bjuda in pressen till att göra ett reportage. Detta passar bra under pågående projekt eller vid avslutat projekt.
   

Digitala kanaler - våra respektive webbplatser och sociala medier

Vi syns gärna med vår logga på er webbplats, om sådan finns. Använd vår logotyp, med länk till vår webbplats, och en kort text som tydliggör att vi stöttar er verksamhet.

Om ni är aktiva i några sociala kanaler får ni gärna göra ett inlägg om vårt samarbete i dessa. Tagga oss gärna med @sparbanken.skaraborg och #sparbankenskaraborg och/eller uppmärksamma oss på inlägget så har vi möjlighet att sprida det vidare i våra kanaler.
  

Skyltar

Till varaktiga projekt, som exempelvis byggnader, kan en skylt vara en god idé.
  

Evenemang

Anordnar ni ett evenemang inom det projekt ni fått återinvestering för ni gärna låna eventmaterial som passar såväl litet som stort evenemang. Vi har exempelvis rollups, beachflaggor, tält och profilprodukter. Efter avslutat evenemang lämnar ni tillbaka det ni lånat enligt överenskommelse, självklart i det skick ni fick låna det.
   

Trycksaker

I trycksaker, som exempelvis inbjudningar, foldrar och affischer kan ni ta med vår logotyp. Skicka alltid ett korrektur till oss innan ni trycker så att vi kan se att logotypen används på rätt sätt.
  

Nyhetsbrev

Om ni gör utskick av nyhetsbrev till medlemmar och andra intressenter kanske en notis om vårt samarbete kan passa där.
  

Kundtidning

En till två gånger om året ger vi ut en kundtidning. I denna har vi möjlighet att göra olika reportage för att visa vårt samhällsengagemang. Kanske vill ni synas där?
  

Så vill vi omnämnas

När ni omnämner oss och de projekt vi stöttar vill vi att ni skriver Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Exempel:
...genomförs med stöd av Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg.
  

Använd bankens logotyp

I första hand är det bankens logotyp som ska användas i det material och den kommunikation där vi omnämns. Historiskt har Sparbanksstiftelsens logotyp använts i vissa sammanhang, men detta gäller inte längre. Har du stiftelsens logotyp ber vi dig att slänga den.

För att ladda ner vår logotyp, surfa in på: www.sparbankenskaraborg.se/sponsring

Där hittar du också information om hur logotypen får användas och exponeras. Det är till exempel viktigt att tänka på att loggan aldrig får bli för liten.

Har du frågor, funderingar eller idéer? Hör gärna av dig!