Verkställande tjänsteman
Eva Eriksson
0511-34 73 33

Nås på telefon på vardag eftermiddag.

Kommunikatör
Hanna Wallgren
079-341 36 62

Nås på onsdagar. 

Postadress:
Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Box 163
532 22 Skara