Meny

Upplåningsprogram - Information

Här lämnas information om Sparbanken Skaraborgs program för Medium Term Notes (MTN). Prospektet utgör ett grundprospekt enligt artikel 8 i Europaparlementets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen"). Prospektet har upprättats i enlighet med Prospektförordningen och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. Detta prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.

Grönt ramverk